Skip til primært indhold

Implementering og faglig forankring af et Campusmiljø på Ribe Katedralskole

Formålet med ”Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole” har været at styrke og udbygge udbuddet af ungdomsuddannelser i Ribe, og dermed bidrage til at flest muligt unge (særligt drenge) gennemfører en ungdomsuddannelse.

Baggrunden for projektet har været, at Ribe Katedralskole (STX og HF) fusionerer med Handelsgymnasiet Ribe (HHX, EUX og EUD) til en ny Ribe Katedralskole, der som led i campustilblivelsen også skulle starte HTX som en ny uddannelse i byen.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Indsatserne i projektet indebar bl.a.:

 • Kollegasparring med henblik på faglig og pædagogisk udvikling og sammenrystning af underviserne fra den oprindelige Ribe Katedralskole og daværende Handelsgymnasiet Ribe.
 • Udvidet brobygning til områdets grundskoler (3.-10. klasse) med gennemførelse af hhv. besøg, workshops og forløb på Ribe Katedralskole.
 • Opstart af HTX gennem samarbejde med Kjærgaard Landbrugsskole: 18 elever på 1. hold i skoleåret 2020/2021 og pt. 24 elever på 2. hold i 2021/2022.
 • Samarbejde med de videregående uddannelser i Esbjerg (hhv. AUC og SDU).
 • Samarbejde med det omkringliggende samfund og erhvervsliv, fx markedsføring af vadehavsprodukter, om end denne aktivitet har været hæmmet af COVID-19.
 • Faglige og sociale elevaktiviteter for understøtte udviklingen af et godt studiemiljø på tværs af ungdomsuddannelser på Ribe Katedralskole.

Resultater

Projektet har bidraget til en vellykket fusion mellem den oprindelige Ribe Katedralskole og daværende Handelsgymnasiet Ribe. Evaluator vurderer, at det er lykkedes at skabe et bredt og robust ungdomsuddannelsestilbud for de unge i Ribe og opland, som på sigt har potentialet til at øge procentdelen af en ungdomsårgang, der søger en ungdomsuddannelse.

En læring, der kan fremhæves er bl.a., at når en ungdomsuddannelse udvikler en række faglige tilbud til alle klassetrin i grundskolen får man skabt en sammenhæng mellem skoleformerne og får introduceret skolemiljøet på ungdomsuddannelsen til eleverne på en anden måde, og på et tidligere tidspunkt, end ved de traditionelle brobygningsforløb.

På de interne linjer er det bl.a. projektets erfaring, at kollegasparringen har vist sig at være et effektivt middel til at blande lærergrupperne fra de to fusionerede institutioner og få udviklet en fælles kultur. Særligt for de mindre faggrupper har det været positivt, at der nu er flere lærere at sparre med, ligesom det er blevet nemmere at fylde den enkelte lærers årsskema, da der kan undervises på flere uddannelsesretninger.

Parter

 • Ribe Katedralskole (inkl. daværende Handelsgymnasiet Ribe)
 • Grundskoler i Ribe og omegn
 • Aalborg Universitet Esbjerg
 • SDU
 • Nationalpark Vadehavet
 • Vadehavscentret
 • Kjærgaard Landbrugsskole

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 16. marts 2018 - 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.101.555 kr., hvoraf de 2.326.167 kr. (svarende til 75%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V