Skip til primært indhold

Sundhedsberedskab

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at omstille sig og udvide sin kapacitet udover det daglige beredskab. Sundhedsberedskabet skal kunne aktiveres i tilfælde af en større ulykke eller anden hændelse, hvor der er mange tilskadekomne.

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at omstille sig og udvide sin kapacitet udover det daglige beredskab. Sundhedsberedskabet skal kunne aktiveres i tilfælde af en større ulykke eller anden hændelse, hvor der er mange tilskadekomne.

Et samarbejde mellem forskellige beredskaber

Det samlede sundhedsberedskab omfatter flere forskellige aktører: beredskabet på sygehusene, det præhospitale beredskab, beredskabet i den primære sundhedstjeneste, lægemiddelberedskabet og det kriseterapeutiske beredskab.

Sundhedsberedskabsplanen er en kombineret sundhedsberedskabs- og beredskabsplan for Region Syddanmark. Sundhedsberedskabsplanen er vedtaget af regionsrådet den 20. december 2021.

Link til Sundhedsberedskabsplan 2021 Region Syddanmark

Link til Bilag 1. Beredskabspolitik Region Syddanmark

Link til Bilag 2. Beredskabsprogram Region Syddanmark

Hospitalernes beredskab, som under større ulykkeshændelser kan omlægge kapaciteten til at etablere en kriseledelse, indkalde ekstra personale og behandle mange syge og tilskadekomne.

Det præhospitale beredskab leverer den indsats, der ydes indtil patienten ankommer på hospitalet. Dette indebærer blandt andet samarbejde med politi og øvrige beredskabsmyndigheder samt aktivering af beredskabs-AMK, der koordinerer indsatsen på skadestedet, indsatsen på sygehuse, psykosocial støtteberedskab, og evt. præhospitalt beredskab fra de øvrige regioner.

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er beredskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Det omfatter blandt andet lægepraksis, tandlægepraksis, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, sundhedspleje og fysio- og ergoterapi. I forbindelse med større beredskabssituationer kan det være nødvendigt for sygehusene at foretage ekstraordinære udskrivninger, der gør, at kommunerne må udvide plejekapaciteten. Kommunerne kan også bidrage med psykosocial støtte, evakuerings- og pårørende centre.

Lægemiddels- og antidotberedskabet er beredskabet af lægemidler, der skal kunne imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som eventuelt kunne opstå i en beredskabssituation.

Det psykosocialesøtteberedskab skal kunne yde krisehjælp og omsorg til personer som direkte eller indirekte har været involveret i en større ulykke eller katastrofehændelse.

Sundhedsberedskabskurser

Region Syddanmark afholder hvert år sundhedsberedskabskurser.

Information om kommende kurser

APPFWU02V