Skip til primært indhold

Partistøtte

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg og har fået mere end 500 stemmer, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.

Hvem kan søge om partistøtte?


En kandidatliste skal have fået mere end 500 stemmer ved det senest afholdte regionsrådsvalg for at kunne modtage partistøtte.

Hvor meget udgør partistøtte?


I 2021 udgør tilskuddet 4,75 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer ved valget

Ansøgning om tilskud for hvert kalenderår


Der skal ansøges om tilskud for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Dette skal ske inden udgangen af året. Tilskuddet udbetales første gang for 2018, og sidste gang for 2021. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.

Ansøgningsskema


Du skal udfylde et ansøgningsskema for at få tilskud til kandidatlistens politiske arbejde.

Find ansøgningsskema med vejledning til partistøtte.

Når du har udfyldt skemaet kan du sende det elektronisk til:
marianne.lautrup@rsyd.dk

Du kan også sende det til:

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Att.: Regionssekretariat og jura

Offentliggørelse af erklæringer om partistøtte


Regionen skal offentliggøre de dele af ansøgninger om partistøtte som omhandler private og anonyme tilskud. Af listen nedenfor fremgår navnene på alle de partier, der på nuværende tidspunkt har ansøgt om partistøtte for 2018, 2019 og 2020. Hvis et parti har modtaget private eller anonyme tilskud fremgår det af skemaerne. Private eller anonyme tilskud vedrører året tidligere.

APPFWU02V