Skip til primært indhold

Region Syddanmarks økonomi

Region Syddanmarks økonomi er opdelt i 3 kasser med særskilt finansiering. Regionen har ingen ret til at udskrive skat.

3 kasser med særskilt finansiering

Region Syddanmarks økonomi er delt i 3 aktivitetsområder med særskilt finansiering. Regionen har ingen ret til at udskrive skat, men finansieres af staten og  bidrag fra kommuner.

Regionens økonomi er opdelt i følgende aktivitetsområder:

  • Sundhed
  • Social og specialundervisning

  • Regional Udvikling.

Regionens løbende indtægter er som udgangspunkt reserveret til ét af de 3 aktivitetsområder. Det gælder både for tilskuddene fra staten og bidragene fra kommunerne.

Opdeling af regionens økonomi indebærer, at der ikke kan foretages tværgående prioritering mellem aktivitetsområderne. Opdelingen indebærer også, at der ved brug af fordelingsnøgler skal foretages en fordeling af administrative fællesomkostninger samt de finansielle omkostninger på hvert af de 3 aktivitetsområder.

APPFWU01V