Skip til primært indhold

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et tilbud til voksne over 25 år, som vil styrke deres grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning, regning, digital opgaveløsning og engelsk. Ordblindeundervisning (OBU) er et særligt tilbud til voksne, der har vanskeligt ved at tilegne sig skriftsproget.

FVU og OBU i Region Syddanmark

FVU og OBU udbydes på de seks voksenuddannelsescentre (VUC) og hos deres samarbejdspartnere (sprogcentre, AOF, CSV mv.) i regionen.

Regionsrådet skal i samarbejde med VUC’erne sørge for, at borgerne i Region Syddanmark har adgang til et geografisk spredt og varieret udbud af FVU og OBU. Til det formål udarbejder VUC’erne én gang om året en plan for deres undervisning. VUC’erne kan derudover indgå driftsoverenskomster med andre aktører som f.eks. aftenskoler, der også tilbyder FVU og OBU. Én gang om året afholder regionen et møde med VUC’er og samarbejdspartnere om udfordringer og løsninger på området.

Unge under 25 år, som er i uddannelse eller beskæftigelse, kan også deltage i FVU eller OBU. Fra august 2019 er Den Forberedende grunduddannelse (FGU) imidlertid det primære tilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Få et overblik over kursusmulighederne her: www.voksenuddannelse.dk

De seks VUC’er i regionen:

VUC Syd 

VUC Vest 

HF & VUC FYN

Campus Vejle 

Kolding HF & VUC 

IBC HF og VUC Fredericia

Se en video om forberedende voksenundervisning (FVU)

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Se en video om ordblindeundervisning (OBU)

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt uddannelsesteamet

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V