Skip til primært indhold

Projekt Klimaaftryk

Vejen Business College står bag projekt klimaaftryk. Deres forventning er, at eleverne i deres kommende arbejdsliv vil møde et arbejdsmarked, hvor klimaaftryk er i fokus. Formålet med projekt ”Klimaftryk” er at gøre eleverne parate til at kunne involvere sig, lave beregninger, lave analyser og vurderinger af klimaaftryk på både individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau.

Projektets indsats og hovedaktiviteter


Projektets primære aktiviteter er efteruddannelse af faglærere i klimaaftryk og klimaberegninger, og udvikling og afprøvning af 10 nye undervisningsforløb, der integrerer klimaaftryk i følgende fem fag: Innovation, afsætning, virksomhedsøkonomi, erhvervscase og international økonomi.

Undervisningsforløbene vil være fordelt over alle tre år på HHX, men med flest forløb i 2.g. I 1.g. vil der være særligt fokus på forbrugerens klimaftryk, i 2.g. vil fokus være på virksomheders klimaaftryk i værdikæden og i 3.g. vil der være et mere samfundsøkonomisk perspektiv på klimaudfordringen.

I projektet er der en stor opmærksomhed på, at det ikke er tilstrækkeligt med teoretisk viden på skolebænken. Eleverne lærer bedst ved at afprøve den teoretiske viden i praksis i konkrete virksomheder. Derfor udvikles og afprøves der et nyt koncept for virksomhedsbesøg, hvor eleverne skal arbejde med klimaregnskab og klimaaftryk i lokale virksomheder. Der vil både være tale om korte virksomhedsbesøg i 1.g. og om besøg af 2-dages varighed i 2.g.

Forventede resultater

  • 90 % af eleverne kan vurdere produkters klimaaftryk i forhold til eget forbrug
  • 90 % af eleverne har fået viden om klimaaftryk i forsyningskæde og i værdikæden
  • 60 % af eleverne kan lave beregninger af klimaaftryk
  • 10 elever inddrager klimaaftryk i deres SOP (studieområdeprojekt)
  • 90 % af eleverne oplever mere praksisnær og virkelighedsnær undervisning.

Parter

  • Vejen Business College
  • UdviklingVejen

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til juni 2027 og fik den 18. december tilsagn fra regionsrådet om støtte på 881.991,00 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU02V