Skip til primært indhold

Miljøvurderede områder

Oversigt over områder, hvor der er udarbejdet en særskilt miljørapport i forbindelse med miljøvurdering af råstofplanen efter miljøvurderingsloven.

Der er udarbejdet miljørapporter for både arealer der efterfølgende er udlagt som graveområder og for arealer, der ikke er udlagt.

Se miljøvurderede områder på interaktivt kort.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

APPFWU02V