Skip til primært indhold

Solenergi skal dække femtedel af energiforbruget på det nye OUH

Region Syddanmark har etableret en solcellepark ved det nye OUH. Det er en af Danmarks største solcelleparker og vil kunne dække en femtedel af energiforbruget på det nye sygehus.

Region Syddanmarks mål er at reducere CO2-udledningen fra regionens el- og varmeforbrug med 40 pct. i 2030 i forhold til 2018.

For at nå målet, arbejder Region Syddanmark systematisk på at reducere regionens CO2-udledning ved at effektivisere regionens el- og varmeforbrug og i stigende grad benytte energi fra solceller.

Leverer strøm til byggeriet

I 2020 tog Region Syddanmark solcelleparken ved det nye OUH i brug. Den er med sit areal på 50.000 m2 (5 hektar), der svarer til ca. 70 parcelhusgrunde, en af Danmarks største solcelleparker.

Mens byggeriet af det nye OUH er i gang, leverer solcelleparkens 25.000 solceller ca. 35 pct. af byggeriets strømforbrug.

I 2022 blev det nye sygehuskøkken taget i brug, og det får også el fra solcellerne. Da solcellerne producerer mere strøm, end der skal til for at drive køkkenet, er der stadig el tilovers til byggearbejdet.  

Grøn energi til sygehusdriften

Når sygehusbyggeriet er færdigt, og sygehuset er klart til at blive taget i brug, vil al den grønne energi fra solcelleparken gå til sygehusets drift.

Solcellerne producerer ca. 4.650 MWh om året. Det svarer til elforbruget i ca. 1.150 husstande. Regionen forventer, at solcelleparken kan dække en femtedel af energiforbruget på det nye sygehus.

Kenneth Holm, som er vicedirektør i projektorganisationen for byggeriet af det nye OUH, står foran solcellerne ved det nye OUH

På det nye OUH er solcellerne placeret på jorden, og Kenneth Holm, som er vicedirektør i projektorganisationen for byggeriet af det nye OUH, er godt tilfreds med, at solcellerne leverer cirka 35 pct. af byggeriets strømforbrug

Ifølge Kenneth Holm, der er vicedirektør i projektorganisationen for byggeriet af det nye OUH, lever solcellerne op til forventningerne: 

- Solcellerne ved det nye OUH leverer den mængde energi, som vi har forventet. Solcellers kapacitet kan godt falde over tid, men så er leverandøren forpligtet til for eksempel at udskifte nogle af panelerne eller gøre noget andet, som får dem til at performe, som de skal, siger han og fortsætter: 

- Der er selvfølgelig perioder, hvor solcellerne leverer mindre strøm end andre perioder, afhængig af hvor meget solen skinner. Men sådan er det jo med al vedvarende energi – der vil altid være nogle udefrakommende faktorer, som vi ikke kan styre. Vi har selvfølgelig sørget for, at vores el-tekniske infrastruktur kan klare de udsving, og at vi altid kan forsyne sygehuset med energi, lige meget om solen skinner eller ej, siger Kenneth Holm.

Kort slideshow med fotos og fakta om solcelleparken ved det nye OUH

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Den region med flest solceller

Region Syddanmark er den region, der har flest solceller, og regionen arbejder systematisk på at øge andelen af energi fra solceller.

I dag har regionen i alt 58.200 m2 solceller, der er fordelt på:

33.200 m2 solceller på regionens tagflader.
Der er bl.a. solceller på p-huse og på regionshuset i Vejle og på denye sygehusbygninger i Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

25.000 m2 solceller på jorden ved det nye OUH.
Tilsammen fylder solcellerne et areal på 62.000 m2. Det svarer til ca. ni fodboldbaner.

APPFWU01V