Skip til primært indhold

Driftssikre elbiler i Ambulance Syd

Siden Ambulance Syd fik den første eldrevne akutbil i drift, har redderne, der bruger bilen, kun haft gode erfaringer. Det lover godt for en fremtid med flere elbiler inden for det præhospitale område.

To tredjedele af regionens CO2-belastning, der relaterer sig til transport, stammer fra Ambulance Syds dieseldrevne køretøjer, der bl.a. tæller ca. 100 ambulancer. Dertil kommer akutbiler, akutlægebiler og sygetransporter, der også kører på fossile brændstoffer.

Region Syddanmarks mål er, at CO2-udledningen fra regionens personbiler, varevogne, busser og lastbiler skal reduceres med 100 pct. i 2030. Derfor er  Ambulance Syd gået i gang med at udfase sine dieselbiler. Men elbiler inden for det præhospitale er et ubetrådt område, og derfor går Ambulance Syd forsigtigt frem.

Skal kunne lade op mellem kørslerne

For at få en succesfuld omstilling af Ambulance Syds køretøjer er det afgørende med en god ladeinfrastruktur. Ambulance Syd har derfor etableret ladestandere på de seks stationer, der ligger tæt på Tinglev. Der er også ladestandere på de store stationer i Haderslev, Esbjerg, Aabenraa, Svendborg og Odense, så elbilerne kan blive ladet op mellem kørslerne.

For at komme i mål med en god ladeinfrastruktur skal der være ladestandere på alle Ambulance Syds stationer og på akutmodtagelserne.

Gode erfaringer banede vejen for eldreven akutbil

Ambulance Syds områdeledere benytter i dag elbiler til kørsel mellem stationerne, og i december 2021 tog Ambulance Syd den første akutbil på ren el i brug i Tinglev.

Bilen blev testet henover vinteren, da det er den årstid, der er hårdest for batteriets levetid, og det gav Ambulance Syd et godt indtryk af bilens driftssikkerhed. Siden ibrugtagningen har den eldrevne akutbil i snit rykket ud tre til syv gange i døgnet.

Paramediciner Morten Lorenzen står foran Ambulance Syds eldrevne akutbil.

Paramediciner Morten Lorenzen er en af ca. 20 paramedicinere, der har været med til at teste Ambulance Syds eldrevne akutbil

Paramediciner Morten Lorenzen er en af ca. 20 paramedicinere hos Ambulance Syd, der var med til at teste den eldrevne akutbil, og han er begejstret:

- Den kører sindssygt godt. Den er hurtig i optrækket, og hurtig acceleration er noget, ambulancefolk synes er fedt. Det betyder, at vi kan komme hurtigere frem til hjertestop og trafikulykker. Det er fremtiden, at det hele skal være el. Så det er megaspændende at være med og få lov til at køre i de nye biler, prøve dem af og se, hvordan de er i drift. Der er lidt vej endnu, før vi kan teste ambulancer på el, men med alle de andre biler er vi rigtig godt på vej, siger Morten Lorenzen.

Test af en eldreven sygetransportbil.

Ambulance Syd afprøvede i 2022 en ny type elbil på Fyn – nemlig Danmarks første eldrevne sygetransport til liggende patienter. Den nye eldrevne sygetransport er en standard kassevogn på el, som Ambulance Syd har fået bygget om til en sygetransportbil med eldreven bårebakke og sæder til redderne.

Den ligner en ambulance, men den kører ikke akutte kørsler. Sygetransporteren kører mellem Svendborg og OUH, og her tester Ambulance Syd, hvor meget den kan køre, og får erfaringer med dens rækkevidde.

APPFWU02V