Skip til primært indhold

Spørgsmål/svar om ansøgning om tilskud ved anden behandling end sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om tilskud ved anden behandling end sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Er du sygesikret i Danmark og har et gyldigt sundhedskort, kan du søge om tilskud til behandling foretaget i et andet EU/EØS-land.

Du kan søge om tilskud ved Region Syddanmark, hvis du er blevet behandlet af en praktiserende sundhedsperson i et andet EU/EØS-land (dog ikke Schweiz).

Ved ansøgning om tilskud til tandbehandling i et andet EU/EØS-land har vi i øjeblikket en sagsbehandlingstid på mere end 12 uger. Yderligere information om tilskud til tandbehandling finder du på dette link.

Spørgsmål om ansøgning af tilskud inden du tager afsted, for at få en anden behandling end sygehusbehandling

Ansøgningsskema - du kan hente ansøgningsskemaet her. Husk: Det er vigtigt, at du i ansøgningsskemaet beskriver, hvilken behandling du modtog.

Disse bilag skal sendes med:

  • Kopi af henvisning fra læge, hvis dette er påkrævet. 
    Du kan læse mere om, hvilke behandlinger, der kræver henvisning her.
  • Kopi af regningen, hvorpå der fremgår, hvilken valuta regningen er udstedt i samt navn og cpr-nummer på den, der har modtaget behandlingen.
  • Dokumentation for at regningen er betalt i form af stempel eller bankudskrift. Husk: Hvis du ønsker, at din tandlægeregning skal videresendes til Sygeforsikring Danmark, skal du selv skrive det på selve regningen.
  • Et fuldmagtskema, hvis du vil give en anden person, en skole eller et forsikringsselskab fuldmagt til at søge om og få udbetalt refusion af udgifter til behandling, som du har modtaget”. Her finder du fuldmagtsskemaet

Ansøgning og bilag skal sendes som sikker, digital post - send din ansøgning her  (log på med MitID)

Hvis du søger på vegne af en anden, skal du huske at vedlægge en fuldmagt (skabelonen udfyldes og vedlægges ansøgningen).

Husk at skrive dit cpr-nummer på alle regningerne

Du kan også sende ansøgningen med almindelig post til:

Region Syddanmark
Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle
ATT: EU tandlægerefusion eller EU refusion

Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt.

Afgørelsen på din ansøgning bliver sendt som digital post på borger.dk eller MitID.

Tilskuddet overføres direkte til din Nemkonto. 

Der er faste regler for, hvordan tilskud til behandling beregnes.

Du kan kun få refunderet det beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.

Du kan ikke få større tilskud end den pris, du har betalt for behandlingen i udlandet.

Hvis du har købt receptordineret medicin på et udenlandsk apotek, kan du muligvis få tilskud. For at få tilskud skal du sende en digital ansøgning til Lægemiddelstyrelsen.

Se mere om tilskud til medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

APPFWU01V