Skip til primært indhold

Indkaldelse af idéer og forslag til tillæg til Råstofplan 2020 - et område ved Viuf – Almind i Kolding Kommune

Regionsrådet har på mødet den 27. februar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et plantillæg for interesseområdet ved Viuf III i Kolding Kommune. Tillægget vil handle om at udlægge et graveområde, hvor der kan søges om tilladelse til at indvinde råstoffer.

Regionsrådet har på mødet den 27. februar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et plantillæg for interesseområdet ved Viuf III i Kolding Kommune. Tillægget vil handle om at udlægge et graveområde, hvor der kan søges om tilladelse til at indvinde råstoffer.

Region Syddanmark indkalder derfor idéer og forslag til plantillæggets indhold. De idéer og forslag vi modtager kommer til at indgå i arbejdet med at lave tillægget for Viuf til Råstofplan 2020. I forbindelse med indkaldelsen har regionen udformet et debatoplæg. Alle er dog velkomne til at rejse temaer, der er relevante for tillægget til Råstofplan 2020 – et område ved Viuf – Almind i Kolding Kommune.,

Høringsmateriale

Til åbningen af debatten er der formuleret et debatoplæg med to hovedspørgsmål. Debatoplægget tager afsæt i den viden regionen har fra redegørelsen og de indkomne høringssvar.

Debatoplæg med hovedspørgsmål her (pdf-fil)

Redegørelsen for tillæg til Råstofplan 2020 her (pdf-fil)

Indsend idéer og forslag

Der kunne indsendes idéer og forslag til tillæg til Råstofplan 2020 – et område ved Viuf-Almind i Kolding Kommune i perioden fra d. 1. marts til d. 26. april 2023.

Du kan se de indkomne idéer og forslag her (åbner ny side).

Fristen for at afgive høringssvar og indsende idéer og forslag er den 26. april 2023 kl. 23.59

Baggrund

De procedurer som regionsrådet skal følge, når der udarbejdes et tillæg til den gældende råstofplan, er fastlagt i råstofloven. Et tillæg til råstofplanen skal følge råstoflovens § 6a, stk. 1-7 (jf. råstoflovens § 6a, stk. 8). Processen består af en række høringer, hvor offentligheden og andre myndigheder bliver inddraget.

Regionsrådet har sendt en redegørelse for tillæg til Råstofplan 2020 i otte ugers offentlig høring fra den 2. november til den 28. december 2022. Det er på baggrund af redegørelsen og de indkomne høringssvar at Regionsrådet har besluttet, at der skal laves et plantillæg til Råstofplan 2020 ved Viuf III i Kolding Kommune.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til høringen eller høringsmaterialet er du velkommen til at kontakte Region Syddanmark på raastofplan@rsyd.dk eller telefon 29 20 19 17.

APPFWU01V