Skip til primært indhold

Miljøudvalget

Udvalget beskæftiger sig med regionens opgaver på miljø-, jordforurenings- og råstofområdet. Udvalget har på råstofområdet til opgave at fremme et paradigmeskifte med mere bæredygtig forvaltning af regionens råstoffer og fremme en cirkulær økonomi med ressourceoptimering og mere genanvendelse.

Medlemmer

Jørn Lehmann Petersen
Karsten Byrgesen

Michael Nielsen
Preben Friis-Hauge
Annette Lundgaard
Ole Marcussen
Martin Schmidt Konradsen

APPFWU01V