Skip til primært indhold

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde

Region Syddanmark arbejder kontinuerligt på at skabe gennemskuelighed omkring sammenhængen mellem prisen for en plads og den faglige indsats borgeren modtager. Derfor har regionen siden 2014 arbejdet med en fleksibel takstmodel.

Takstmodellen har følgende to formål:

  1. At prisen er tilpasset borgerens støttebehov. Prisen på en plads skal nøje afspejle den indsats, borgeren får. Takststrukturen giver mulighed for at tilpasse prisen, hvis støttebehovet ændrer sig.
  2. Gennemsigtighed for kommunerne. Med takstmodellen skabes gennemsigtighed for kommunen ved, at borgerens støttebehov og den faglige indsats bliver nøje beskrevet.

Takststrukturen understøtter den rehabiliterende tilgang i de regionale centres indsats med borgeren.

Region Syddanmark arbejder således på, at den enkelte borger opnår og vedligeholder den bedst mulige funktionsevne med henblik på et selvstændigt og meningsfuldt liv.

I folderen "Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde" kan du læse generel information omkring takstmodellen, samt gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold til fastsættelse af prisen for den enkelte borger.

Kontakt

Rasmus Thode Rask

Chefkonsulent

Socialområdet, Drift og Udvikling


76631601
APPFWU02V