Skip til primært indhold

Afsluttende opfølgning på regional udviklingsstrategi 2020-2023

Der er lavet en afsluttende opfølgning på, hvordan det er gået med at realisere udviklingsstrategien for 2020-2023.

Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategi for 2020-2023; ”Fremtidens Syddanmark” udløb med udgangen af 2023 og er blevet erstattet af ny strategi, der bygger videre på det arbejde, der er igangsat.

Derfor er der lavet en afsluttende opfølgning, som dokumenterer nogle af de mange initiativer, som strategien har bidraget til at søsætte, hvad enten det drejer sig om klima, miljø, uddannelse, trivsel eller et af de mange andre emner, strategien omfavner.

Det overordnede billede i den afsluttende opfølgning er, at vi er kommet et godt stykke videre i arbejdet med at realisere de regionale udviklingsmål.

Eksempelvis har Region Syddanmark været med til at lancere Klimaalliancen sammen med de syddanske kommuner, og i samarbejde med Middelfart Kommune er Klimafolkemødet vokset fra 500 besøgende i 2020 til 34.000 besøgende i 2023.

I 2020 og 2021 afholdt Region Syddanmark en klimacamp for unge, hvor de unge skulle give deres bud på løsninger til at reducere CO2-udledningen i Syddanmark. Derudover har regionen via uddannelsespuljen støttet eksempelvis campusdannelserne i Faaborg og Grindsted.

Vi er også kommet et stort skridt nærmere oprensning af generationsforureningerne i Kærgård Klitplantage, Grindsted by og på Himmark Strand, og regionen har undersøgt nogle af de på forhånd mest problemfyldte PFAS-sager – herunder undersøgelser af jorden på 10 børneinstitutioner og offentlige legepladser.

Du kan læse om disses cases – og mange flere – i opfølgningen, som du kan finde her:

APPFWU02V