Skip til primært indhold

Europæiske kompetencer i Region Syddanmark

Projektet Europæiske kompetencer i Region Syddanmark udviklede et studieturskoncept med fokus på forbindelser mellem syddanske virksomheder og EU. Formålet med projektet var at inspirere flere syddanske unge til at vælge at gøre karriere i regionens internationale erhvervsliv ved at besøge virksomheder og sætte fokus på, hvordan EU sætter rammerne for en stor del af det danske arbejdsmarked.

Projektets indsats og hovedaktiviteter 

  • Udvikling af syv undervisningsmoduler med udgangspunkt i aktuelle grænseoverskridende temaer såsom grøn omstilling og migration
  • Opbygning af et besøgsnetværk i form af syddanske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med grænseflader til EU
  • Planlægning og gennemførelse af fem studierejser i den syddanske (/nordtyske) geografi.

Resultater  

140 elever og 9 undervisere på partnerskolerne deltog i projektets aktiviteter. Derudover delte de deltagende undervisere erfaringer med øvrige undervisere på de fem partnerskoler.

Efter projektforløbet angav flertallet af de deltagende elever (ca. 60 pct.), at deres kendskab til EU var forbedret. Derudover angav ca. halvdelen af de deltagende elever, at projektet havde givet dem en større forståelse for EU’s betydning for regionen. Lidt færre (ca. 40 pct.) angav, at de havde opnået et bedre kendskab til jobmuligheder i Region Syddanmark.

Projektet udviklede syv offentligt tilgængelige og bredt formidlede undervisningsmoduler inden for temaerne 1) Nationale mindretal og regionalt samarbejde, 2) Migration til Syddanmark, 3) Miljø og kemi i Syddanmark, 4) Klimabølgen i Syddanmark, 5) Fri bevægelighed, 6) Innovation og digitalisering samt 7) Landbrug og landdistrikter.

Parter

  • Svendborg Gymnasium
  • Varde Gymnasium
  • Tønder Gymnasium
  • IBC Kolding
  • Mulernes Legatskole
  • Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
  • South Denmark European Office (SDEO)

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden januar 2022 til december 2022 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 368.903,40 kr.

Kontakt

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V