Skip til primært indhold

ARducation (Augmented Reality i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser)

”ARducation” ville gribe et af de største aktuelle vækstpotentialer i digitaliseringen af brancherne: Augmented Reality (AR). Ny undervisning med AR – ”forstærket virkelighed" – skal fremme STEM kompetencer hos de unge på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i grundskolernes udskoling. Det indebærer en teknologididaktisk kvalificering af undervisere.

Projektet ville fokusere på de kommercielle innovationspotentialer for AR i fagene, tværfagligt, i nye studieretninger og i brobygningsaktiviteter. Eleverne skal lære at anvende AR-apps samt opnå en forståelse for brug af AR i industrien, på kontorområdet og i detailhandlen. Udvalgte hold ville desuden afprøve AR-tilpasning og -programmering i teknologifag, og dermed blev også nye afleveringsformer med AR belyst.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet ”ARducation” ønskede at gribe de udviklingstendenser i (it-)erhvervslivet, der er med til at påvirke samfundsudviklingen. Eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne skal lære at anvende nye muligheder som digitaliseringen åbner for. Projektets aktiviteter havde til hensigt at forsyne eleverne med stærke STEM-kompetencer. Ved at arbejde med AR-teknologier i undervisningen ville projektets målgrupper gennem projektet opnå ny viden og nye teknologiske færdigheder. Projektets primære elevrettede indsats bestod i innovationsprojekter med AR-cases og anvendelse af AR-apps i undervisningen.

Resultater

  • Projektet er nået ud til over 600 elever på HHX, EUX og HTX med AR-undervisningsforløb af en længde på gennemsnitligt ca. 20 lektioner per elev.
  • Nogle af de deltagende HHX, HTX og EUX elever gav udtryk for, at de overvejede en videregående uddannelse inden for områder som fx digital business, teknologi eller IT.
  • 10 % af HHX-eleverne oplevede, at undervisningen i ARducation i meget høj eller høj grad har øget deres interesse for IT.

Parter

  • Handelsgymnasiet Vestfyn
  • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
  • Business College Syd
  • Syddansk Universitet, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney

Periode og tilsagn

Projektet gennemførtes i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2022.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.846.637,63 kr., hvoraf de 2.884.148,22 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V