Skip til primært indhold

Social- og sundhedsassistentelev

KL og Danske Regioner har aftalt, at det er kommunerne, der ansætter Social- og sundhedsassistent-elever. Du vil være tilknyttet én af de fire SOSU-skoler i regionen.

Generelt om uddannelsen

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor man ansættes af en arbejdsgiver og får elevløn under uddannelsen. Kommunerne er fra årsskiftet ansættende myndighed for alle social- og sundhedsassistentelever og samarbejder med de relevante uddannelsesinstitutioner om den teoretiske del (skoleophold).

Uddannelsen er en kombination af skoleophold og praktik. Alle ssa-elever kommer i praktik i den kommunale sundhedspleje, i psykiatri samt på et af regionens somatiske sygehuse. For at give dig en god uddannelse i praktikken er der i både kommuner og på sygehuse ansat vejledere, som varetager dit læringsforløb og deltager i evalueringen af dine kompetencer.

Region Syddanmark og de syddanske kommuner prioriterer din uddannelse højt. Efter hvert praktikophold vil du blive bedt om at evaluere. Sygehusene bruger evalueringerne til at følge kvaliteten i uddannelsesindsatsen og udvikle læringsmiljøet på regionens sygehusafdelinger. Vi håber, du vil bidrage med dine oplevelser.

Uddannelsesinstitutioner i regionen

I Region Syddanmark er der fire SOSU-skoler. Du kan læse mere om skolerne nedenfor:

Læs mere om SOSU Fredericia/Vejle/Horsens - skolen i Fredericia

Læs mere om SOSU Syd i Aabenraa

Læs mere om SOSU Esbjerg

Læs mere om SOSU Fyn - Skoler I Odense, Middelfart og Svendborg

Alle stillingerne opslås på de respektive kommuners jobportaler.

Kontakt

Tine Hald

Tine Hald

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 10 Kontakt
Lisbeth Ebsen-Hansen

Lisbeth Ebsen-Hansen

Specialkonsulent

Koncern HR Sundhedsuddannelser


28 99 47 00 Kontakt
Thomas Vesterager Mathiess

Thomas Vesterager Matthies

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 72 81 06 Kontakt
APPFWU02V