Skip til primært indhold

Tilskud til behandling i andet land i EU/EØS

Tilskud til behandling i andet land i EU/EØS

Ved ansøgning om tilskud til høreapparatbehandling ved privat klinik i andet EU/EØS land gælder særlige regler i henhold til Patientmobilitetsdirektivet.

Læs mere om dette på EUR-Lex, et europæisk site om EU lovgivning.

Læs mere om patientmobilitetsdirektivet på Retsinformationens side om Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande. 

Tilskud til høreapparatbehandling i andet land i EU/EØS

Ønsker du høreapparatbehandling ved privat klinik i andet EU/EØS end Danmark skal du selv downloade og fremsende ansøgningskema. Ansøgningsskemaet fremsendes til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) sammen med de data og dokumentation, som fremgår af ansøgningsskemaet.

Find ansøgningsskema og kontaktinformation til CKV. 

Når ansøgningen modtages vil vi undersøge, om du er berettiget til at modtage tilskud samt om de angivne oplysninger er korrekte.

Er ovenstående krav opfyldte fremsender vi en bevillingsskrivelse i henhold til gældende takster.

Når høreapparatbehandlingen er afsluttet, og der er indgået købsaftale med den private klinik, skal du sende nedenstående til CKV:

  • faktura, der skal være opdelt i en apparatpris og en behandlingspris, idet tilskud ydes særskilt for disse
  • dokumentationen for betaling

Er ovenstående krav opfyldt overføres tilskuddet til din Nemkonto.

Du skal ansøge om tilskud via den godkendte private klinik til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV).

Find ansøgningsskema og kontaktinformation til CKV. 

Sammen med ansøgningen fremsendes dokumentation for at du enten har det særlige sundhedskort eller at du modtager dansk pension.

Læs mere om det særlige sundhedskort på borger.dk. 

APPFWU02V