Skip til primært indhold

Medarbejderpolitikker

Vores medarbejderpolitikker bygger på et mål om at være en attraktiv arbejdsplads med udvikling og trivsel i fokus. Eksempler er personalepolitikken, arbejdsmiljøpolitikken eller vores livsfasepolitik.

Arbejdsmiljølovgivningen og regionens lokalaftale er grundlaget for arbejdsmiljøarbejdet i Region Syddanmark. Ambitionerne for arbejdsmiljøarbejdet fremgår af arbejdsmiljøpolitikken.

9 grundlæggende principper for arbejdsmiljøet i Region Syddanmark udgør arbejdsmiljøpolitikken.

Hent folder med arbejdsmiljøpolitikken og læs om de 9 principper (pdf)

Et røgfrit arbejdsmiljø på alle arbejdspladser er det, regionen aktivt ønsker at bidrage til med rygepolitikken. Derfor har vi en fælles rygepolitik, der indebærer, at arbejdstiden er røgfri, og alle regionens arbejdspladser er røgfrie.

Se Rygepolitik i Region Syddanmark (pdf)

Alle medarbejdere skal have de kompetencer, der skal til for at imødekomme borgernes og patienternes behov og forventninger.

Politikken for kompetenceudvikling skal understøtte arbejdet med en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer og sikre en høj faglig standard.

Læs om systematisk og målrettet kompetenceudvikling i Politik for kompetenceudvikling (pdf)

Politikken for trivsel, fastholdelse og ansættelse på særlige vilkår i Region Syddanmark kaldes Det sociale kapitel. 

3 temaer er vigtige:

  • Det gode arbejdsmiljø med fokus på trivsel og sundhed gennem forebyggende indsatser.
  • Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
  • Integration og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller ledighed.

Hent folder om Det sociale kapitel og læs om de 3 temaer (pdf)

Rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere i alle aldre og livsfaser er det livsfasepolitikken handler om. Medarbejdernes forskellige ønsker til at få arbejdsliv og privatliv til at fungere i forskellige faser af livet er i fokus.

Seniorfasen er et særligt opmærksomhedspunkt i politikken i forhold til at fastholde de kompetencer, som de erfarne medarbejdere repræsenterer.

Hent folder om livsfasepolitikken (pdf)

Hent Gode historier om livsfasepolitik i hverdagen, og læs om hvordan livsfasepolitikken bliver brugt på arbejdspladsen (pdf)

Alle i faste stillinger kan søge orlov i Region Syddanmark. Den enkelte medarbejder har dermed gode muligheder for tilrettelægge sit arbejdsliv og privatliv, så det harmonerer bedst muligt.

Du kan f.eks. søge om orlov til uddannelse eller til frihed med familien. Orloven aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Orlovspolitikken omfatter orlov, der ikke er beskrevet i overenskomsten.

Hent pjece om orlovspolitikken (pdf)

At være en god arbejdsplads er et af pejlemærkerne for Region Syddanmark. Det arbejder vi for ved at bygge vores ledelse og samarbejde på regionens personalepolitiske værdier:

  • Ordentlighed i det vi gør og siger
  • Vækst i fagligheden
  • Rum til fornyelse og begejstring

De 3 overordnede værdier danner rammen for regionens arbejde med personalepolitikken. Og dermed også rammen ift. løsning af vores kerneopgaver. 

Hent folder med personalepolitikken (pdf)

Ved større organisationsændringer og reduktion af stillinger er der helt særlige retningslinjer for, hvordan det skal håndteres.

I processen skal borgere fortsat have den optimale service og medarbejderne skal kunne have tillid til, at processerne gennemføres på en god måde, og at medarbejderne føler sig inddraget og som en medspiller.

Flytning eller lukning af en afdeling kan være eksempler på en større organisationsændring, hvor der skal ske reduktion af stillinger.

Hent folderen og læs om håndtering af større organisationsændringer og reduktion af stillinger (Pdf)

Som offentligt ansat har du frihed til at sige din mening – også om forhold på din arbejdsplads. Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i vores samfund.

Når offentligt ansatte deltager i den offentlige debat med viden og synspunkter, er det medvirkende til et velfungerende demokrati.

I Region Syddanmark mener vi, at det er med til at skabe værdi for regionen og vores samfund, når regionens ansatte deltager i den offentlige debat. Det bidrager til at frembringe nuancerne og højne det faglige niveau i debatten.

Hent folder om ytringsfrihed og læs om de grundlæggende rammer for ytringsfriheden (Pdf)

Alle medarbejdere skal have de samme muligheder for at udvikle sig og trives på arbejdspladsen uanset køn.

Region Syddanmarks Ligestillingsplan (Gender Equality Plan) understøtter det kontinuerlige arbejde med at forebygge kønsskævhed i alle dele af organisationen. Planen adresserer temaer som work-life-balance, ligestilling i rekruttering og foranstaltninger mod kønsbaseret vold.

Læs om indsatsen for at sikre ligestilling mellem kønnene samt målsætningerne for det videre arbejde (Pdf.)

Spørgsmål til medarbejderpolitikkerne kan sendes til HR Jura

APPFWU01V