Skip til primært indhold

Afrapportering for Grøn omstilling

I Region Syddanmark ønsker vi at gå forrest som en ansvarlig og troværdig virksomhed, der handler med omtanke i forhold til egen klima- og miljøbelastning samt ressourceforbrug. Regionens årlige redegørelse for grøn omstilling har til formål at følge op på regionens klimabelastning fra bl.a. energi, transport, direkte udledninger, fødevarer, affald og indkøb.

Region Syddanmark har de seneste år haft fokus på at reducere klimaaftrykket fra egen drift med ambitiøse målsætninger inden for bl.a. energi, transport, fødevarer og affald. Disse målsætninger dækker dog kun en mindre del af regionens samlede klimaaftryk. Langt størstedelen af klimaaftrykket stammer fra indkøb af varer og tjenesteydelser (ca. 75%) samt byggeri og vedligehold (ca. 20%).

Regionsrådet har derfor besluttet, at regionens samlede udledning af klimagasser skal reduceres med mindst 35% inden 2030 i forhold til niveauet i 2020. Det svarer til omkring 250.000 ton CO2-ækvivalenter (CO2-ækv.).

Region Syddanmarks årlige afrapportering for Grøn omstilling følger op på regionens klimamålsætning og fortæller desuden om særlige indsatser og initiativer, der har til formål at begrænse regionens aktiviteters skadelige påvirkninger af klimaet og miljøet.

 

 

 

Hvis du vil vide mere om afrapportering for Grøn omstilling, så kontakt: 

Thea Skafte Böttcher

Udviklingskonsulent

Grøn omstilling


24 82 48 97
APPFWU01V