Skip til primært indhold

Poul Erik Jensen, Socialdemokratiet

Poul Erik Jensen er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han repræsenterer Socialdemokratiet. Her finder du kontaktoplysninger på Poul Erik Jensen.

Poul Erik Jensen

Østergade 20

6580 Vamdrup

Tlf.: 29446453

Mail: PEJ@rsyd.dk

Poul Erik Jensen

Medlem af: 

Miljøudvalget (formand)

Præhospitaludvalget

Udpeget til:

Fordelingsudvalg Trekantområdet

Bestyrelsen for AMU-Syd

Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp

Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp

Praksisplanudvalget

Politisk styregruppe for Sundhedscenter Haderslev

RAR Sydjylland

Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet

Politisk følgegruppe - Råstoffer til Klimatilpasning

Politisk følgegruppe - Himmark Strand

APPFWU02V