Skip til primært indhold

Læs om regler for ansøgning af refusion inden du tager afsted, for at få en anden behandling end sygehusbehandling

Godt at vide inden du tager afsted for at få en anden behandling end sygehusbehandling

En behandling, der i Danmark kræver en lægehenvisning, kan kun refunderes, hvis der foreligger gyldig henvisning udfærdiget af en læge forud for din behandling. Det gælder også, hvis der ikke er et krav om lægehenvisning i det land, hvor du har modtaget behandlingen.

Behandleren skal have samme uddannelsesmæssige kvalifikationer og opfylde samme særlige betingelser, som der kræves af en tilsvarende behandler i Danmark. Behandleren skal for eksempel have autorisation.

Du har selv ansvaret for at dokumentere, at den udenlandske behandler opfylder betingelserne, hvis du skal have tilskud til behandlingen.

Regionen yder kun tilskud til behandling, der kan sidestilles med en behandling, der ydes tilskud til herhjemme.

APPFWU01V