Skip til primært indhold

Interreg Europe

Information om Region Syddanmarks Interreg Europe

Interreg Europe, der dækker alle EU-lande, støtter regional udvikling gennem projekter, der deler viden og læring mellem myndigheder, organisationer og virksomheder. Region Syddanmark har siden 2016 deltaget i to Interreg Europe-projekter om iværksætteri (iEER) og klyngeudvikling (ClusteriX 2.0).

CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovations for Strategic Cluster Partnerships

Region Syddanmark er partner i et INTERREG Europe-projekt om klyngeudvikling, ”ClusteriX 2.0”.

Projektet har til formål at fremme aktiviteter mellem klynger af virksomheder og universiteter. Netværk, klynger og åben innovation skal styrkes, så klyngerne har muligheder for at udvikle nye produkter og løsninger til et globalt marked. Region Syddanmark har bidraget bl.a. med en workshop om strategisk brug af design i klynger.

Efter erhvervsfremmereformen er Region Syddanmarks indsats i projektet koncentreret om Offentlig-Privat Innovation, OPI, i samarbejde med klynger. Region Syddanmark har bl.a. fået udarbejdet en analyse om brug af OPI og muligheder for at bruge EU’s nye udbudsformer til innovation på regionalt niveau. 

Niederösterreich/ecoplus er lead partner og de øvrige partnere er fra Flandern, Sverige, Frankrig, Polen, Tjekkiet, Rumænien og Italien. Projektet slutter med udgangen af 2020.

iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs

iEER er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. Region Syddanmark deltog i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder og lære, hvordan andre regioner tackler denne udfordring. Derudover var Region Syddanmark leder af gruppen om ”Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi”, hvor Region Syddanmark bl.a. bidrog med erfaringer fra Scale-up Denmark.

Helsinki-Uusimaa-regionen var Lead Partner og ud over Region Syddanmark deltog partnere fra Nordirland, Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Rumænien, Polen og Finland.

Logo Interreg

Yderligere oplysninger

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905
APPFWU02V