Skip til primært indhold

Industrien som karrierevej 2.0

Gymnasiet har som et af sine vigtigste formål at forberede eleverne til en videregående uddannelse. På trods af det er der fortsat relativt mange studenter, der ikke går videre med en uddannelse efter afsluttet studentereksamen. Samtidig efterspørger industrien i stort omfang kandidater med STEM-kompetencer.

Hovedformålet med dette projekt var at bygge bro mellem industrivirksomhederne, gymnasierne og tekniske videregående uddannelser med henblik på at sikre kompetenceforsyningen til industrien. Projektet inddrog produktionsindustrien i projekter for gymnasieeleverne, synliggjorde produktion som en attraktiv karrierevej og afholdt undervisningsforløb med de videregående tekniske uddannelser.

Projektets indsats 

 • Der etableredes minimum 24 partnerskabskontrakter mellem gymnasierne og industrivirksomheder.
 • Hvert gymnasium gennemførte minimum to undervisningsforløb med industrivirksomhederne årligt i tre år, dvs. minimum 48 undervisningsforløb.
 • Minimum 1200 elever deltog i et undervisningsforløb med en industrivirksomhed.
 • 6.000 gymnasieelever blev bekendt med mulighederne for at arbejde i en industrivirksomhed i et eventuelt sabbatår.
 • Minimum 150 "sabbatår jobs" ville blive synlige for gymnasieelever.
 • Der afvikledes minimum tre undervisningsforløb med de videregående uddannelser i løbet af de tre år.
 • Minimum 650 elever deltog på et undervisningsforløb på en af de videregående tekniske uddannelser.
 • Minimum 60 maskinmesterstuderende ville være i praktik i industrien.  

Resultater

 • Flere gymnasieelever fra det almene gymnasie har fået interesse i at påbegynde en teknisk videregående uddannelse, der kan lede til en karriere indenfor industrien.
 • Flere afgangselever på de almene gymnasier ser industrien som an attraktiv karrierevej.
  Antallet af afgangselever fra de almene gymnasier, der har søgt et fritids- eller sabbatårs job i industrien, er steget.
 • Mindst 650 elever har, som led i projektet, deltaget i en virksomhedsaktivitet.
  60-75 praktikforløb er etableret for maskinmesterstuderende.

Parter

 • Middelfart Gymnasium
 • Rødkilde Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Fredericia Gymnasium
 • Vejen Gymnasium
 • Grindsted Gymnasium
 • Maskinmesterskolen i Fredericia
 • Billund Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 2019 – december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.581.205,60 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU02V