Skip til primært indhold

Fællesregional strategi for Grønne Hospitaler

Den nye fællesregional strategi skal halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035 sammenlignet med 2022-niveauet og føre til et klimaneutralt sundhedsvæsen i 2050.

Med Danske Regioners fællesregionale strategi for grønne hospitaler har alle fem regioner nu ét fælles klimamål; Regionerne vil halvere sygehusenes CO2-udledning inden 2035. Den fællesregionale strategi for grønne hospitaler består af fem understøttende tiltag og tre handlingsspor, der skal sikre fremdrift i den grønne omstilling på tværs af regionerne.

Det er særligt inden for disse tre spor, der skal sættes ind:

  • Indkøb
  • Cirkulær økonomi og adfærd
  • Energiforbrug, transport og bygninger

Regionerne kan yde et stort bidrag til den grønne omstilling af hele sundhedsvæsnet og skubbe på udviklingen af særligt klimaløsninger målrettet hospitalerne. Med udgangspunkt i ambitionen om et klimaneutralt sundhedsvæsen, vil regionerne samarbejde med hinanden og andre parter om, at alle dele af sundhedsvæsnet reducerer sit klimaaftryk, heriblandt praktiserende læger og speciallæger, kommuner, privathospitaler og øvrige private leverandører.

Leadområder med udviklings- og innovationspotentiale

Regionerne har også hver især forpligtet sig på at gå forrest og drive den grønne omstilling inden for et eller flere indsatsområder, kaldet leadområder. Region Syddanmark har ansvar for leadområderne ”Bæredygtige fødevareindkøb og måltider” og ”Bæredygtige lægemidler”.

Fællesregional klimastyringsmodel

Den fælles regionale klimastyringsmodel er et understøttende monitoreringsværktøj, der er udviklet i regi af ’Grønne hospitaler’. Klimastyringsmodellen kan vise reduktionspotentialer fordelt på områderne i klimaregnskabet. Modellen kan også bruges til at beregne effekten af konkrete klimahandlinger for derved at illustrere veje til det fælles klimamål. Klimastyringsmodellen vil desuden blive brugt til at måle, illustrere og vurdere konkrete klimaprojekters effekt på klimaregnskabet i de årlige afrapporteringer for grøn omstilling.

Bliv klogere på den fælles tværregionale klimastyringsmodel via videoen her:

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V