Skip til primært indhold

Nordsøkommissionen

Region Syddanmark er medlem af Nordsøkommissionen, en geografisk orienteret interesseorganisation bestående af regioner fra otte lande. Kommissionen har til formål at fremme fælles interesser i Nordsøregionen i forhold til Europa Kommissionen og andre europæiske institutioner.

Region Syddanmark har en naturlig interesse i samarbejde og udvikling omkring Nordsøen. Region Syddanmark er derfor medlem af Nordsøkommissionen, en geografisk orienteret interesseorganisation bestående af regioner fra otte lande.

Kommissionen har til formål at fremme fælles interesser i Nordsøregionen i forhold til Europa Kommissionen og andre europæiske institutioner. Nordsøkommissionen er en del af paraplyorganisationen Konferencen af Perifere Maritime Regioner (CPMR).

Samarbejdet i Nordsøkommissionen spænder indholdsmæssigt bredt med sit fokus på hovedtemaerne marine ressourcer, transport og infrastruktur, energi og klimaforandringer og 'smart regions' om udvikling og cirkulær økonomi. Flere af Nordsøkommissionens hovedtemaer er også i fokus i Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategi.

Projekter, der udspringer af samarbejdet, kan søge finansiering fra Interreg B Nordsøprogrammet, hvis de falder ind under Interreg B-programmets prioriteter.

Transportgruppen under Nordsøkommissionen (CPMR)

At fremme Nordsøregionernes fælles interesser på transport gennem udmøntning af Nordsø-strategien (ny strategi blev vedtaget medio 2020), herunder specifikt at:

  • Sikre god adgang til TEN-T netværket for perifere og maritime regioner.
  • Understøtte og fremme indsatser rettet mod grøn transport, herunder grøn skibstransport.
  • Understøtte vilkår, politik og regulering til fremme af transport ad søvejen.

Der nedsættes løbende mindre arbejdsgrupper internt i transportgruppen for at tilvejebringe viden og systematisere erfaringer på tværs af Nordsøregionen, ligesom der også samarbejdes om projekter, især ift. Interreg B Nordsøprogrammet. En arbejdsgruppe har løbende registreret erfaringer med alternative drivmidler og selvkørende teknologi.

Transportgruppen har bl.a. været en afgørende faktor for, at Jyllandskorridoren er blevet en del af det prioriterede Core Network. P.t. er det også i høj grad Transportgruppens fortjeneste, at det fra EU-Kommissionen indstilles, at Jyllandskorridoren bliver en del af TEN-T-korridorerne.

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905
APPFWU01V