Skip til primært indhold

Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige

Målet med ”Anvendt naturvidenskab for de 14-24-årige” har været at styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag hos både gymnasie- og folkeskoleelever med det sigte, at flere unge skal vælge en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse, og at flere folkeskoleelever søger en studieretning med naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser.

Dette har projektet gjort gennem peer-to-peer-samarbejde mellem folkeskoleelever og gymnasieelever og gennem øget samarbejde med de lokale virksomheder inden for science-området. Hensigten har således været både at styrke de unges interesse for de naturvidenskabelige fag, og at give dem et blik for karrieremulighederne inden for området.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets aktiviteter har overordnet set bestået af tre spor: 

  1. Det uddannelsesstrategiske spor har fokuseret på peer-to-peer-undervisning, hvor elever på de gymnasiale uddannelser har modtaget teoretisk undervisning og efterfølgende undervist folkeskoleelever. Formålet  har været at øge gymnasieelevernes følelse af mestring i faget, samt at øge folkeskoleelevernes interesse for de naturvidenskabelige fag, samtidig med at de har kunnet spejle sig i gymnasieeleverne.
  2. Det jobstrategiske spor har indebåret virksomhedsbesøg og/eller casearbejde, hvor eleverne har fået indblik i, hvordan naturvidenskab bruges i praksis ude i virksomhederne. Der har endvidere været et samarbejde med de videregående uddannelser.
  3. Ambassadørsporet har fokuseret på samarbejdet mellem studerende på videregående uddannelser og lokale virksomheder. Dette spor afdækkes ikke i denne evaluering, men i sin egen særskilte evaluering.    

Resultater 

  • I alt har 840 gymnasieelever, 540 folkeskoleelever fra 10 folkeskoler og 22 lærere deltaget i projektet.
  • Der blev udviklet 42 undervisningsforløb på gymnasier og 27 undervisningsforløb til folkeskoler.   
  • Op mod en tredjedel af eleverne angav, at deltagelsen i projektet har øget deres interesse for naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Parter

De deltagende skoler i projektet har været gymnasiale uddannelser på Vejen Gymnasium og HF, Rybners Gymnasium, Sønderborg Statsskole og Tønder Gymnasium. Desuden har folkeskolerne Grønvangsskolen, Rødding Skole, Ådalsskolen, Fortuna-skolerne i Bramming, Høruphav Centralskole, Dybbøl-skolen og Tønder Distriktsskole deltaget. 

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2017 - 30. marts 2021 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr. 

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V