Skip til primært indhold

Grønne mikrohandlinger: EUD-elever som klimafrontløbere

Projektet sætter erhvervsskoleelever i førersædet for grøn omstilling med et nyt handlingsorienteret projekt. Ved at bryde den store klimaudfordring ned til små, håndgribelige skridt (mikrohandlinger), kan eleverne opnå en følelse af succes, handlelyst og troen på at kunne gøre en forskel.

Handlingerne starter i det små på skolerne og bevæger sig ud på elevernes oplæringssteder, hvor de får mulighed for at sætte deres nye viden og kompetencer i spil.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil give erhvervsskoleeleverne grønne handlekompetencer, så de ikke blot har viden, men også evnen og viljen til at handle på denne viden. Det skal ske gennem praksisorienteret undervisning, hvor klimaudfordringen brydes ned til små, håndgribelige skridt og konkrete handlinger såkaldte mikrohandlinger, som skal udføres på skolen, på deres oplæringssted og forhåbentligt også på deres fremtidige arbejdsplads.

Centralt i projektet er udvikling af et læringsforløb med tilhørende lærervejledning om grønne mikrohandlinger i virksomheder. CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen) vil udvikle læringsforløbet i samarbejde med klimaeksperter. Fokus vil blandt andet være på de største klimasyndere i hver branche og på de mulige mikrohandlinger, der kan være de første skridt på vejen til klimahandling.

Forventede resultater

 • 1667 mikrohandlinger er registreret i et digitalt katalog
 • 70 % af eleverne føler, at de kan gøre en forskel for klimaet.
 • 70 % af eleverne er motiverede for at tænke grøn omstilling ind på arbejdspladsen.
 • 70 % af eleverne føler sig i stand til at tage selvstændige grønne valg i deres arbejdsdag.
 • 70 % af lærerne vurderer, at projektets metode og materiale er hensigtsmæssigt at bruge fremadrettet til at engagere eleverne i den grønne omstilling.

Parter

 • TietgenSkolen
 • CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne)
 • IBC – International Business College
 • Hansenberg
 • EUC Lillebælt
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • SOSU Fredericia Vejle Horsens
 • SOSU Esbjerg
 • Zealand Business College
 • Business College Syd

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til marts 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.956.628,80 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V