Skip til primært indhold

"Fællesskabet forberedte mig til hele graviditeten"

Sasja og Liva har begge fået rådgivning og et helt nyt netværk via den gruppe, Mødrehjælpen har oprettet for sårbare gravide på Vejle Sygehus. Formålet er at give alle fødende og deres familier en god start på livet.

To unge kvinder sidder og taler med to midaldrende kvinder i blå, bløde stole.

Liva Billund (i midten) er sidst i sin graviditet. Hun har fået god støtte og hjælp til forældrerollen i det netværk, som Mødrehjælpen og Sygehus Lillbælt tilbyder sårbare gravide.

Hver torsdag mødes en gruppe kvinder på Vejle Sygehus. Gruppen består af syv kvinder, der alle er gravide eller lige har født. Kvinderne er på kort tid gået fra at være fuldstændig fremmede til at være hinandens gode veninder og et trygt og stærkt netværk, de kan læne sig op ad – både når livet går godt, og når tingene bliver svære.
 
To af kvinderne i gruppen på Vejle Sygehus er den 19-årige Sasja Vernegren og den 24-årige Liva Billund. De er begge blevet henvist til gruppetilbuddet af deres jordemoder. Gruppen er en del af den toårige partnerskabsaftale, Region Syddanmark og Mødrehjælpen har indgået for at nedbringe den ulighed i sundhed, der kan opstå i forbindelse med en graviditet.

Fokus på sårbare gravide

Partnerskabet sætter fokus på gravide, nybagte mødre og familier, der står over for sundhedsmæssige, sociale, økonomiske eller familiære udfordringer, som kan påvirke deres graviditet og barnets start på livet. Det er socialrådgivere fra Mødrehjælpen, der siden efteråret 2022 har tilbudt rådgivningssamtaler.

Rådgivningen foregår på forskellige måder afhængigt af den gravide og familiens behov. Mange hører om tilbuddet hos deres jordemoder, der formidler kontakten til Mødrehjælpens rådgivning. De gravide eller familien kan få individuelle samtaler – også anonymt – i Mødrehjælpens ”Åbne rådgivning,” hvor man kan møde op uden tidsbestilling. De kan også henvende sig direkte uden henvisning via den kontaktinformation, de får hos jordemoderen.

På Vejle Sygehus tilbyder Mødrehjælpen både råd og vejledning i individuelle samtaler i den åbne rådgivning, og så har de mulighed for henvise gravide til et gruppeforløb. I løbet af 2023 vil der også blive oprettet et gruppeforløb i Aabenraa.

Gruppen i Vejle mødes tre timer ad gangen, og hvert forløb strækker sig over 25 gange fra begyndelsen af det andet trimester til barnet er ca. 3-4 måneder gammelt. Gruppen sætter fokus på et nyt tema hver gang. Hver anden gang er det den ansvarlige socialrådgiver for gruppen Britt Royer, der sætter fokus på temaer som f.eks. parforhold, timerne lige efter fødslen og tilknytning mellem mor og barn. Hver anden gang er det en jordemoder, som fortæller om f.eks. fødslen eller amning.

To unge kvinder sidder på bænk og taler.  Foran dem står en barnevogn

Sasja Vernegren og Liva Billund har mødt hinanden igennem Mødrehjælpens netværk for yngre gravide.

Nogle at spejle sig i

En af dem, der er rigtig glad for at være en del af gruppen i Vejle, er Sasja. Hun syntes, det var rigtig svært at være den eneste gravide i hendes eget netværk, da hun blev gravid. Som ung gravid havde hun ikke rigtig nogen at vende tanker og bekymringer med, og derfor blev hun efter en samtale med Britt henvist til et gruppeforløb.

- Jeg følte mig meget alene. Der er ikke så mange på min alder, der er gravide, og jeg gled lidt væk fra mine veninder. At blive en del af Mødrehjælpens rådgivningsgruppe var med til at forberede mig til hele graviditeten. Jeg følte et ekstra pres, fordi jeg var så ung, men i gruppen indså jeg, at alle føler sig pressede, og det var rart at få nogle at spejle sig i.

Tør stole på sig selv

Liva er gravid i 31. uge. Hun venter en lille dreng og har været en del af gruppen flere måneder. Hun blev blandt andet henvist til gruppen, fordi hun har ADHD, har kæmpet med depression og har nogle svære oplevelser med i baggagen fra barndommen. Hun har især haft brug for gode råd og inspiration til rollen som mor, fordi hun har været usikker på, hvordan hun skulle sikre den tilknytning mellem mor og barn, hun ved er meget vigtig.

- Jeg havde brug for at få noget faglig viden og have nogle andre unge gravide at snakke med. Det har været rigtig godt at have gruppen til at stille spørgsmål i. Jeg har både fået gode råd om vigtigheden af øjenkontakt og snak med barnet, og så er jeg også blevet inspireret af nogle af de andre til at stole mere på mig selv – og sige til mig selv, at jeg er god, som jeg er.

Bange for fødslen

Noget af det, der fyldte meget for Sasja, var tankerne om fødslen, som hun var meget bange for. Derfor var det også noget af det, hun bragte op i gruppen.

- Det fyldte meget for mig – altså hvordan føles en rigtig ve, og går vandet altid? Jeg havde jo kun set det på film. Alle sagde, ’Det ved du, når du står i det’, men jeg tænkte hele tiden: ’Ved jeg det?’ Jeg googlede en masse, men det hjalp ikke. Derfor hjalp det meget, da vi fik besøg af en jordemoder, der gennemgik, hvordan en fødsel forløber, og hvordan man skal forholde sig – og så har Britt været en stor støtte hele vejen.

Et godt netværk

En graviditet er for de fleste en glædelig nyhed, men for nogle gravide og deres familier kan en graviditet stille dem over for svære udfordringer. Britt er derfor heller ikke i tvivl om, at gruppen, og den rådgivning Mødrehjælpen giver de gravide, gør en forskel. Udover den faglige viden, oplever hun, at snakken går lystigt, og kvinderne har skabt et netværk, de også kan gøre brug af, når deres tid i gruppen udløber:

- Netværket er helt afgørende. Jeg lægger meget vægt på, at man kan være ærlig og tryg ved at dele både de gode og svære ting, og at vi skal være nysgerrige på hinanden – uanset hvad vi kommer fra. Og jeg fornemmer, at kvinderne går herfra med både viden og følelsen af, at der kan gøres noget ved det, de synes er svært.

Liva siger:

- Uden denne gruppe tror jeg godt, man kunne gå hen og blive lidt ensom.

Sasja nikker og tilføjer:

- De andre i gruppen er blevet veninder, som jeg også skriver med i en fælles Messenger-tråd og mødes med på cafe. De har jo været med hele vejen, og jeg glæder mig til at se deres babyer, afslutter hun med et smil og et blik hen mod barnevognen, hvor hendes datter har sovet under hele interviewet.

Fakta:

Region Syddanmark og Mødrehjælpen indgik i 2022 en toårig partnerskabsaftale, der hvert år skal tilbyde rådgivning og specialiseret støtte til sårbare syddanske gravide og deres familier. Rådgivningen er et supplement til sundhedsplejersken og jordemoderen.

Det kan f.eks. være gravide med fysiske sygdomme som f.eks. diabetes eller hjertesygdomme eller psykiske lidelser som angst, depression, ADHD og OCD. Det kan også være gravide og familier med sociale eller økonomiske problemer.

Det er socialrådgivere, der står for rådgivningen. Man kan både få rådgivning via samtaler med en socialrådgiver, som del af en gruppe i de byer, der tilbyder det, og så kan socialrådgiveren hjælpe med at udpege et andet tilbud, der måske ligger hos kommunen eller hos en frivillig forening.

APPFWU02V