Skip til primært indhold

Om Strategisk Indkøb

Region Syddanmark køber ind for ca. 10 mia. kr. hvert år. Strategisk Indkøb står for at konkurrenceudsætte en del af disse indkøb.

I Region Syddanmark foretages der hvert år indkøb for ca. 10 mia. kr., fordelt over hele regionen og med fokus på at grønne indkøb skal nedbring regionens klimabelastning. Strategisk Indkøb er ansvarlig for afvikling af EU-udbud og indgåelse af indkøbsaftaler på varer og tjenesteydelser til Region Syddanmarks sygehuse og institutioner. 

Vi gennemfører både egne udbud og udbud i Regionernes Fælles Indkøb (RFI) samt SKI-udbud. Vi har en kontraktportefølje på +800 kontrakter og en årlig indkøbsvolumen på 4,5 mia. kr. Strategisk Indkøb er en effektiv og vidtfavnende afdeling med 30 ansatte der arbejder dedikeret og professionelt med alle aspekter af indkøbsprocessen. 

Hvem er vi?

Udbudskonsulenter og Category Managers gennemfører konkurrenceudsættelser og udbud med solidt afsæt i kategoristyring, mens vi samtidig er ambitiøse når det kommer til miljøhensyn, bæredygtighed i vores indkøb. Vi varetager hele processen fra analyse, indkøbsstrategi og selve udbudsprocessen til kontraktindgåelse og efterfølgende kontraktstyring i samarbejde med vores Kontraktteam. Opgaverne spænder spænder fra store nationale fællesudbud til mindre EU-udbud der dækker indkøbene til Region Syddanmarks sygehuse og insttutioner.

Efter kontraktindgåelse overtager kontraktteamet driften af udbuds- og prisaftaler. Teamet håndterer implementeringen af aftalerne i indkøbssystemet ILS ligesom de står for driften af kontrakterne i aftaleperioden. 

De juridiske rådgivere i Strategisk Indkøb er med til at udfærdige og vedligeholde det udbudsmateriale der anvendes i forbindelse med udbudsprocessen. De rådgiver også andre afdelinger omkring indkøb. Ligeledes kan de konsulteres i forbindelse med eventuelle tvister omkring kontraktvilkår eller lignende.

Analyseteamet leverer indkøbsdataanalyser bl.a. til brug for kategoristrategier og kommende udbud, dataformidling, complianceanalyser og ledelsesinformation. Derudover er de bistår de med metoder og modeller til tilbudsevaluering, KPI-rapportering og datainput til vores indkøbsanalysesystem.

Indkøbsservice står for systemvedligehold og vedligehold af data i indkøbssystemet ILS. Derudover er Indkøbsservice ofte den første kontakt fra sygehusene ind til Strategisk Indkøb.

Kontakt til Strategisk Indkøb

Strategisk indkøb

Damhaven 12, 7100 Vejle


76 63 10 00

Mere information:
Telefontid mellem 9 - 15 (hverdage)

APPFWU01V