Skip til primært indhold

Hvad er øresten og virus på balancenerven?

Svimmelhed kan skyldes mange forskellige ting. Men nogle af de mest almindelige er øresten og virus på balancenerven. Men hvad er forskellen på de to? Og hvad kan man gøre for at få det bedre igen?

De lilla buer på illustrationen viser buegangene i det indre øre, som er her øresten giver svimmelhed, når de river sig løs og ligger og triller rundt.

Hvad er øresten?

Øresten er kalkkrystaller, som sidder i det indre øre – vores balanceorgan. De river sig løs og havner i de små væskefyldte rør i buegangene, og så ligger de og skvulper rundt. Det medfører, at hver gang patienten bevæger sig, så flytter stenene på sig og sætter væsken i bevægelse, og det opfanger hjernen, og så får man et anfald af voldsom svimmelhed.

Man ved ikke, hvorfor nogle mennesker får øresten.

Gennemsnitsalderen for patienter, der får øresten, er 50-60 år. Hvis man har haft en hjernerystelse eller kraniebrud, har man øget risiko. Tandoperationer og øreoperationer, hvor der anvendes bor, kan også medføre løsrivning af øresten.

Øresten er, ud over virus på balancenerven, den hyppigste årsag til svimmelhed, der stammer fra ørerne. Der er altid en risiko for, det kommer igen, men den ikke særlig stor, hvis man får rystet dem på plads. 85 procent af øresten sidder i den bagerste buegang, og det er oftest nok med én behandling.

De patienter, der bliver henvist til sygehusets svimmelhedsambulatorium, er de komplicerede behandlinger, hvor ørestenene sidder mere fast. Typisk skal der 4-6 behandlinger til i ørestensstolen.

Hvis man har børn, der lider af svimmelhed, skal man altid udelukke, at der kan være tale om andre ting, før der behandles for øresten.

Du kan læse mere om øresten og få gode råd i Sygehus Lillebælts pjece om øresten her.

Hvad er virus på balancenerven?

Neuritis vestibularis kaldes i daglig tale for virus på balancenerven. Det er en betændelse i den nerve, som går fra balanceorganet i det indre øre til hjernen.

Virus på balancenerven er en af de hyppigste årsager til svimmelhed fra det indre øre.

Man kender ikke med sikkerhed årsagen til, at man får sygdommen. Men i de fleste tilfælde mistænker man, at det skyldes en virusinfektion for eksempel forkølelsesvirus eller en anden virus i de øvre luftveje.

Sygdommen rammer oftest voksne i alderen 30-60 år.

En virus på balancenerven viser sig ved pludselig voldsom svimmelhed. Du vil kunne opleve at få voldsom kvalme og opkast.

Hvad kan du selv gøre?

Du vil kunne opleve voldsom svimmelhed, kvalme og opkast de første timer eller dage. De første par dage kan du formindske din kvalme og opkastninger med medicin, for eksempel mod transportsyge. Medicinen ordineres i samråd med din læge og bør ikke tages mere end 2-3 dage.

I de første par dage kan det være nødvendigt, at du er sengeliggende på grund af voldsom svimmelhed, kvalme og opkast. Det er dog vigtigt, at du hurtigst muligt kommer op og bevæger dig omkring og begynder genoptræning af balancen gennem fysisk aktivitet og træningsøvelser. Det er nødvendigt, selvom du skulle blive svimmel og få kvalme, da du stimulerer din balance og dermed kan afkorte dit sygdomsforløb.

Du kan læse mere om både øresten og virus på balancenerven på:

Høreforeningens hjemmeside

Hjemmesiden svimmelhed.dk 

APPFWU01V