Skip til primært indhold

Familieambulatorier

I Familieambulatoriet arbejder flere faggrupper tæt sammen for at kunne give den bedste hjælp til gravide med særlige udfordringer.

Familieambulatoriernes tilbud er til:

  • Gravide med alvorlig social belastning, også f.eks. kompliceret psykiatrisk sygdom og svære psykiske problemstillinger og/eller rusmiddel-/alkoholforbrug (eller behandling herfor) hos partner/barnefaderen til det ventede barn.
  • Gravide med særlige behov, der ikke kan varetages tilstrækkeligt i andet svangretilbud.
  • Gravide med nedsatte mentale ressourcer.
  • Gravide med svære psykiatriske sygdomme eller svære psykiske problemstillinger, f.eks. følger efter omsorgssvigt eller seksuelle overgreb.
  • Gravide under 18 år.
  • Gravide, hvor der er bekymring, f.eks. gravide med tidligere skadeligt forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler samt gravide, hvor der afsendes underretning, og/eller hvor der forventes samarbejde med socialforvaltningen.
  • Gravide med et risikoforbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, eller som er i behandling herfor, og hvor det kommende barn skal tilbydes opfølgende børneundersøgelser.

Familieambulatorierne har også et tilbud til børn i alderen 0 år til skolealderen, som i fostertilværelsen har været udsat for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler. Dette tilbud varetages primært af sekretærer, børnelæger, psykologer og socialrådgivere.

Kontakt familieambulatoriet

Der er oprettet familieambulatorier fire steder i regionen: Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

Familieambulatoriet Odense
Patienthotellet, 1. etage,
indgang 1 eller 2
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon (gravide): 65 41 33 04
Telefon (børn): 65 41 20 92

Besøg familieambulatoriet i Odenses hjemmeside. 

Familieambulatoriet Kolding
Kolding Sygehus
Jordemoderkonsultation i Kolding
Skovbrynet 2
6000 Kolding
Telefon: 76 36 24 68

Besøg familieambulatoriet i Koldings hjemmeside. 

Familieambulatoriet Esbjerg
Esbjerg og Grindsted Sygehus
Blæksprutten, 1. sal
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Telefon: 79 18 32 27

Besøg familieambulatoriet i Esbjergs hjemmeside. 

Familieambulatoriet Aabenraa
Sygehus Sønderjylland
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Telefon: 79 97 23 80

Besøg familieambulatoriet i Aabenraas hjemmeside. 

APPFWU02V