Skip til primært indhold

Donation af værnemidler

Der blev indkøbt en række værnemidler i forbindelse med COVID-19 pandemien, som enten har overskredet eller nærmer sig holdbarhedsdatoen. Er du en organisation, kan du få værnemidlerne doneret, hvis du opfylder en række krav og betingelser.

I forbindelse med COVID-19 pandemien etablerede Region Syddanmark et stort lager af værnemidler. Da de ikke kan nå at blive brugt, har regionen besluttet at donere dele af overskudslageret.

Muligheden for at ansøge om en donation løber foreløbig frem til 1. marts 2024, dog under forudsætning af at ”lager haves”.

Værnemidler til donation
Produkt Holdbarhedsdato Stk på en palle Stk. på lager 
FFP2-masker Udløbet 10.800 cirka 198.160
FFp3-masker Udløbet 6.000 9.000
Mundbind (type 2R) Udløbet 18.000 2.961.950
Heldragter XL Udløbet 400 5.730
Heldragter XXL  Udløbet 400 86.550

Det bedes bemærket, at der primært er tale om værnemidler, der har overskredet udløbsdatoen.

Region Syddanmark agter at donere ovenstående værnemidler til interesserede organisationer, det vil sige humanitære og almengørende organisationer eller andre non-profit organisationer, der forfølger – for samfundet – anerkendelsesværdige formål.

Donation vil alene ske i det omfang, at den modtagende organisation – forud for modtagelsen – underskriver regionens donationsbetingelser.

Læs regionens donationsbetingelser (pdf)

Region Syddanmark skal opfordre interesserede organisationer til at fremsende en ansøgning til regionen. Dette kan ske til Anne Katrine Bech, anne.bech@rsyd.dk eller Maja Egertsen, me@rsyd.dk.

I ansøgningen bedes angivet:

  • Beskrivelse af den ansøgende organisation, herunder den ansøgende organisations formål
  • Hvilke af ovennævnte værnemidler, man er interesseret i
  • Antal af værnemidler, man er interesseret i 
  • Formål med anvendelse af værnemidlerne
  • Sikring af, at de modtagne værnemidler ikke i sidste ende kommer i de forkerte hænder.

Region Syddanmark vil løbende tage stilling til de modtagne ansøgninger og løbende beslutte, hvilke organisationer, der skal have del i værnemidlerne. I den forbindelse vil regionen bl.a. lægge vægt på, at den ansøgende organisation klart og præcist har angivet, til hvilket formål værnemidlerne skal anvendes. Samtidig vil regionen lægge vægt på, at organisationen kan garantere, at værnemidlerne ikke udleveres til de forkerte hænder.

Regionen anmoder om, at der alene fremsendes ansøgninger om ”hele paller” – det vil sige, at ansøgninger på kasser/kartoner frabedes

Region Syddanmark forbeholder sig i enhver henseende ret til at afvise en ansøgning, såfremt regionen ikke føler sig betrygget i, at værnemidlerne vil blive brugt som oplyst i ansøgningen.

Kontaktoplysninger ved spørgsmål til donationsprocessen

Anne Katrine Bech

Logistikassistent

Strategisk Indkøb


51 71 84 39

Maja Egertsen

Specialist

Strategisk Indkøb


21 15 40 61
APPFWU02V