Skip til primært indhold

Livmoderhalskræftscreening

Alle kvinder i alderen 23-64 år bliver tilbudt en screening for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk indkaldt via digital post, når man fylder 23 år.

Screening forebygger livmoderhalskræft

Alle kvinder mellem 23 og 64 år kan deltage i en forebyggende undersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Livmoderhalskræft udvikler sig som følge af seksuelt overført smitte med HPV (Humant Papilloma Virus).

8 ud af 10 seksuelt aktive bliver smittet med HPV

Mindst 80 procent af alle seksuelt aktive kvinder vil i løbet af deres liv blive smittet med HPV en eller flere gange. Hos langt de fleste bekæmper kroppens eget immunforsvar HPV-infektionen, men hos nogle få kvinder kan infektionen forårsage celleforandringer i livmoderhalsen.

Celleforandringerne kan i nogle tilfælde udvikle sig til kræft. Derfor er det vigtigt, at du screenes for livmoderhalskræft regelmæssigt. 

Du kan ikke selv mærke celleforandringer

Ved screening er det muligt at opdage celleforandringer, som kan føre til livmoderhalskræft. Celleforandringer giver ingen symptomer og opdages kun ved at tage en celleprøve fra livmoderhalsen. Celleforandringer udvikler sig ikke nødvendigvis til kræft, heller ikke, hvis de ikke bliver behandlet.

Jo mere fremskreden sygdommen er, jo sværere er den at behandle. Derfor er det vigtigt, at du følger screeningsprogrammet.

Deltag selvom du er HPV-vaccineret

Det er vigtigt, at du følger screeningsprogrammet - også selvom du er vaccineret for HPV. Der findes mange forskellige typer af HPV, som kan medvirke til udvikling af livmoderhalskræft, og vaccinen dækker ikke alle typer.

Invitation for særlige målgrupper

Efter kønsskifte: Hvis du har et mandligt CPR-nr., men har en livmoderhals, opfordres du til at kontakte din praktiserende læge for at blive undersøgt for livmoderhalskræft.

Du kan selv tage prøven

Sammen med 2. påmindelse om screening kan du vælge mellem at få taget prøven ved din egen læge eller at bestille et HPV-prøvesæt, så du kan tage prøven derhjemme. Her kan du læse mere om HPV-hjemmetesten. Du får link til bestilling tilsendt sammen med 2. påmindelse.

Du kan afmelde eller udsætte screeningen

Kontakt patologiafdelingerne for afmelde eller udsætte en screening, eller hvis du er i tvivl, om du er blevet indkaldt, ved at klikke her.

Hvis du har været frameldt og vil tilmeldes screeningsprogrammet igen, skal du eller egen læge kontakte patologiafdelingen eller screeningssekretariatet.

Vil du vide mere?

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder om det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft. Klik her for at finde finde flere oplysninger om livmoderhalskræftscreening på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sig ja til screening for livmoderhalskræft - bosnisk

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Sig ja til screening for livmoderhalskræft - farsi

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Sig ja til screening for livmoderhalskræft - somalisk

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Sig ja til screening for livmoderhalskræft - arabisk

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V