Skip til primært indhold

Takstblad for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Nedenstående takster er i 2022 prisniveau. Alle taksterne er pr. døgn. Taksterne for Center for Høretab opkræves for 334 døgn. Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 1,96 %.

Her kan du hente Center for Kommunikation og Velfærdsteknologis takstblad i PDF 

Takster 2022

Takster
Center for Høretab, Børn, skoleafdeling 1.387 kr. (eksklusiv objektiv finansiering)
Center for Høretab, Unge, skoletilbud 1.166 kr. 
Børne- og Ungehusene Udby, Intern Skole 1.154 kr. 
APPFWU02V