Skip til primært indhold

Takstblad for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Nedenstående takster er i 2023 prisniveau. Alle taksterne er pr. døgn. Taksterne for Center for Høretab opkræves for 334 døgn. Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 3,56 %. Der er indregnet en midlertidig takstregulering i 2023 i taksten "Center for Høretab, Børn, skoleafdeling" vedrørende et overskud fra regnskab 2021.

Her kan du hente Center for Høretabs takstblad i PDF 

Her kan du hente takstoversigt for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense

Takster 2023

Takster
Center for Høretab, Børn, skoleafdeling 1.431 kr. (eksklusiv objektiv finansiering)
Center for Høretab, Unge, skoletilbud 1.207 kr. 
Børne- og Ungehusene Udby, Intern Skole 1.195 kr. 
APPFWU01V