Skip til primært indhold

Takstblad for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Nedenstående takster er i 2024 prisniveau. Alle taksterne er pr. døgn. Taksterne opkræves for 335 døgn. Taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2023, og der er indregnet eventuelle ændringer som følge af ændringer i renteudgifter og belægning. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2022 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2024.

Her kan du hente Center for Høretabs takstblad i PDF 

Her kan du hente takstoversigt for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense

Takster 2024

Takster
Center for Høretab, Børn, skoleafdeling 1.733 kr. (eksklusiv objektiv finansiering)
Center for Høretab, Unge, skoletilbud 1.280 kr. 
Elevhjem, H-gruppe tilbud 2.848 kr. 
Elevhjem, H-gruppe tilbud, §107 2.720 kr.
Elevhjem, Ordinært tilbud 1.525 kr.
Elevhjem, Ordinært tilbud, §107 1.407 kr.
APPFWU02V