Skip til primært indhold

Kickoff på ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser

Region Syddanmark har afholdt kickoff for repræsentanter for ungdomsuddannelser, elevråd og kommuner på indsatsen ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser og FGU.

Kickoff på ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser og FGU 

Den 24. november 2022 afholdt Region Syddanmark kickoff på indsatsen ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser og FGU. På dagen deltog ca. 180 repræsentanter for syddanske ungdomsuddannelser, FGU'er, kommuner og elever. 

Oplæg og materialer blev introduceret på dagen 

I løbet af dagen blev deltagerne introduceret til ABC-principperne og konkrete værktøjer og øvelser til at styrke unges trivsel og mentale sundhed. Derudover holdt DGI oplæg om, hvordan de arbejder med ABC for mental sundhed, Sønderborg kommune holdt oplæg om samarbejdet med kommunens ungdomsuddannelser og Tornbjerg Gymnasium holdt oplæg om én af deres trivselsindsatser. 

Unge fra både gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU deltog i ABC-workshop 

Mere end 30 unge fra elevråd og klasser deltog i en workshop, hvor de blev introduceret til ABC for mental sundhed. På workshoppen var der fokus på unges forståelse af mental sundhed, og hvordan de kunne anvende ABC-principperne i deres egen uddannelseskontekst, for at være med til at styrke elevernes mentale sundhed og trivsel.

Find oplæg og materialer for dagen 

Dagens oplæg kan findes nedenfor. Ved spørgsmål eller lignende kan du altid kontakte os. Kontaktoplysninger finder du nederst på siden. Nogle materialer er flyttet til siden "Materialer til at fremme trivsel gennem skolens regler og rammer". 

Kontakt

Henriette Bondo Andersen

Projektleder

Tværsektorielt samarbejde


+45 21478740

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V