Skip til primært indhold

Sundhedsbrugerrådet (inkl. patientinddragelsesudvalget)

Sundhedsbrugerrådet er et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste og medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.

Funktion og opgave

Sundhedsbrugerrådet er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Sundhedsbrugerrådet er et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste og medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.

Sundhedsbrugerrådet kan udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, som regionsrådet, sundhedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for rådet eller på eget initiativ udtale sig om sagsområder.

Efter ønske fra brugerorganisationerne er patientinddragelsesudvalgets opgaver integreret med sundhedsbrugerrådets, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer. Rådet varetager således patientinddragelsesudvalgets opgaver jf. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg, f.eks. inddragelse i drøftelse af emner inden for praksisplaner og sundhedsaftale.

Medlemmer

Sundhedsbrugerrådet har 23 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

Medlemmer fra patientinddragelsesudvalget:

 • Hans Biering, Bedre Psykiatri (formand)
  hansbiering@gmail.com tlf.: 23 31 69 86
 • Helene Smet, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
  hsmet@dadlnet.dk tlf.: 21 68 16 61
 • Ib Poulsen, Landsforeningen LEV
  ib.poulsen@gmail.com tlf.: 53 86 14 02
 • Inga Bredgaard, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  inbr@youmail.dk tlf.: 50 85 42 63
 • John Arne Sørensen, Diabetesforeningen
  johnarnesorensen@gmail.com tlf.: 30 28 46 25
 • Kaj Andersen, Ældresagen
  kaj@nordfyn.fo.dk tlf.: 64 84 14 56/20 76 41 47
 • Merete Helgens, Odense Ældreråd
  merete@helgens.dk tlf.: 66 19 05 18
 • Tina Brandt Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  h2move.com@gmail.com tlf.: 28 96 61 31

Medlemmer fra øvrige patient- og pårørendeorganisationer:

 • Anders H. Andersen, Scleroseforeningen
  hareskovvejle@gmail.com tlf.: 28 56 84 44
 • Gitte Stærk, Psoriasisforeningen
  dpffyn@outlook.dk tlf.: 25 88 35 10
 • Grethe Skovlund, Alzheimerforeningen
  gresk@profibermail.dk tlf.: 25 12 26 21
 • Jutta Drath, Hjerteforeningen
  jutta.dr@gmail.com tlf.: 40 13 03 07
 • John Harfeld, Kræftens Bekæmpelse
  harfeld@live.dk tlf.: 61 30 25 04
 • Mette Rindom, Hjerneskadeforeningen
  mette.rindom@hotmail.dk tlf.: 20 88 56 51
 • Rita Bruun, Nyreforeningen
  erbruun@gobel.dk tlf.: 21 78 76 43
APPFWU02V