Skip til primært indhold

Sundhedsbrugerrådet (inkl. patientinddragelsesudvalget)

Sundhedsbrugerrådet er et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste og medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.

Funktion og opgave

Sundhedsbrugerrådet er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Sundhedsbrugerrådet er et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste og medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.

Sundhedsbrugerrådet kan udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, som regionsrådet, sundhedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for rådet eller på eget initiativ udtale sig om sagsområder.

Efter ønske fra brugerorganisationerne er patientinddragelsesudvalgets opgaver integreret med sundhedsbrugerrådets, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer. Rådet varetager således patientinddragelsesudvalgets opgaver jf. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg, f.eks. inddragelse i drøftelse af emner inden for praksisplaner og sundhedsaftale.

Medlemmer

Sundhedsbrugerrådet har 23 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

 • Henriette Schlesinger Kærgaard
 • Herdis Hanghøi
 • Roya Moore
 • Karsten Byrgesen
 • Anne Marie Geisler Andersen
 • Carsten Sørensen
 • Sara Darling Berg Jørgensen
 • Annette Blynel
 • Lars Morgensen

Medlemmer fra patientinddragelsesudvalget:

 • Inga Bredgaard, Esbjerg, PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen
 • John Arne Sørensen, Kolding, Diabetesforeningen
 • Pia Lauridsen, Bedre Psykiatri
 • Francoise Cecilie Helene Smet, SIND
 • Gitte Stærk, Psoriasisforeningen
 • Dorte Sams, DH Kerteminde
 • Søren Jakobsen, Regionsældrerådet i Syddanmark
 • Kaj Andersen, Ældresagen

Medlemmer fra Danske Patienter:

 • Rita Bruun, Nyreforeningen
 • Ulla Witt, Kræftens Bekæmpelse
 • Bent Dalgaard, Hjerteforeningen
 • Grethe Skovlund, Alzheimerforeningen
 • Anders Hareskov Andersen, Scleroseforeningen
 • Mette Rindom Redersen, Hjerneskadeforeningen
APPFWU01V