Skip til primært indhold

Nyhedsbrev april 2024

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for april 2024

Nyhedsbrev april 2024

Herunder kan du læse de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for april 2024

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" april 2024

Det bliver fremover mere enkelt at søge midler fra uddannelsespuljen.

Region Syddanmarks uddannelsespulje støtter syddanske ungdomsuddannelser og FGU’er med midler til forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som bidrager til indsatsområderne i den regionale udviklingsstrategi.

Fra ansøgningsfristen den 15. september 2024 vil uddannelsespuljen have et nyt format som følge af regionsrådets serviceeftersyn af puljen. Puljen skal understøtte den nyligt vedtagne udviklingsstrategi for perioden 2024-2027, ”Sammen om Fremtidens Syddanmark” .

Fremover vil det være muligt at søge midler fra to delpuljer, én til større uddannelsesprojekter og én til mindre uddannelsesprojekter. Kendetegn ved de to puljer er:

Region Syddanmarks uddannelsespulje

Titel

Puljen til mindre uddannelsesprojekter

Puljen til større uddannelsesprojekter

Formål

Bidrage til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi gennem hurtig afprøvning af mindre udviklingstiltag og udbredelse af mindre udviklingsindsatser, som allerede er afprøvet.

Bidrage til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi gennem længerevarende og omfattende udviklingstiltag samt udbredelse af større udviklingsindsatser, som allerede er afprøvet.

Projektperiode

Max 2 år. Typisk 2-3 år.

Finansiering

Ansøgt beløb fra uddannelsespuljen på mellem 250.000 og 750.000 kr. Ansøgt beløb fra uddannelsespuljen på over 750.000 kr.

Omfang og partnerkreds

Puljen støtter mindre og som udgangspunkt afgrænsede projektidéer med én eller få økonomiske partnere. 

Puljen støtter større og som udgangspunkt omfattende projekter gerne med et bredt partnerskab af uddannelsesinstitutioner og eventuelle andre relevante parter.

Ud over opdelingen i to delpuljer ændres følgende:

  • Der vil være færre kriterier for begge puljer, særligt for de mindre uddannelsesprojekter.
  • Ansøgningsmaterialet er mindre omfattende og er tilpasset kriterierne.
  • Administrationen er lettet gennem færre opfølgninger og forenklet timeregistrering.
  • Administrationen vil arbejde for at få en mere aktiv rolle i at udbrede succesfulde indsatser.

Læs mere om uddannelsespuljen her. Du er også velkommen til at kontakte uddannelsesteamet for sparring, hvis du har en projektidé eller har lyst til at høre nærmere om puljens nye udformning.

Klimafolkemødet og politisk debat

Region Syddanmark er sammen med Middelfart Kommune værter for Klimafolkemødet d. 29. – 31. august 2024.

Flere danske ungdomsuddannelser er i forvejen dybt engagerede i at afholde workshops og debattere klima på Klimafolkemødet. Men Region Syddanmark vil gerne opfordre til, at endnu flere elever deltager på Klimafolkemødet.

Klimafolkemødet er en årlig tilbagevendende national begivenhed for vidensdeling, netværk og inspiration. Det er den største begivenhed i Danmark der har til formål at skabe fælles klimaløsninger. I 2023 var der 34.000 besøgende på Klimafolkemødet på havnefronten i Middelfart.

Klimafolkemødet repræsenterer en afgørende energi i klimaomstillingen ved at være den danske klimakamps største arena for praktisk inspiration. Her skabes inspiration ved at forbinde folk, skabe fest og kulør, give plads til det nye, tage de faglige debatter og vise de videnbaserede eksempler.

Det er her forskerne præsenterer den nyeste viden, virksomhederne viser de mest effektive eksempler, og det er her både unge og ældre kommer, ser, lytter, spørger, forstår, smager, oplever – og får tro på, vi har en vej, hvis vi står sammen og handler både kollektivt og individuelt.

Klimafolkemødet er derfor både folkeligt, politisk, fagligt og socialt. Det er gratis at deltage alle dage.

Mulighed for at drøfte problemstillinger på klimaområdet med en politiker

Som et tilbud til interesserede skoler vil udvalgte politikere i Udvalget for Regional Udvikling gerne stille op til et elevarrangement og drøfte problemstillinger, dilemmaer og løsningsmuligheder på klimaområdet. Dette tilbud kan eksempelvis indgå i undervisningen i relevante fag, til fællesarrangementer, som en del af en temadag eller andet. Efterfølgende vil det være oplagt for eleverne at deltage på Klimafolkemødet og øve sin demokratiske stemme i en vigtigt samfundsdebat. 

Hvis I vil benytte jer af tilbuddet om at invitere en politiker til en klimadebat i klassen, kontakt:

Udviklingskonsulent Anders Tromborg Bræstrup på mail: atb@rsyd.dk eller mobil: 2920 1085

18 syddanske erhvervsskoler lancerede T.E.G. Solution: Et nyt og banebrydende lærings- og vejledningsspil

Uddannelse og grøn omstilling – en fælles indsats

Med T.E.G. Solution ønsker de 18 partnerskoler at give elever i udskolingen en større indsigt i og forståelse for, hvad erhvervsrettede uddannelser og karrieremuligheder kan bidrage med i den grønne omstilling – lige fra fremtidens børnehaver til cirkulær økonomi til renovation af huse og meget mere. Samarbejdet mellem partnerskolerne understreger vigtigheden af det fælles mål, og at skolerne i fællesskab kan gøre en forskel.

Igennem spilbaseret læring vil T.E.G. Solution vise eleverne, at de via deres valg af uddannelse og konkrete handlinger kan gøre en forskel og skabe en positiv forandring. Det er ambitionen, at mere end 20.000 grundskoleelever i Region Syddanmark skal spille T.E.G. Solution.

Regionsrådet har støttet initiativet med 3,4 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Find mere info om T.E.G. Solution på www.tegsolution.dk

Kontakt uddannelsesteamet

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V