Skip til primært indhold

STEM Escape Rooms

Projektet udviklede en række undervisningsforløb for grundskolens 8. årgang knyttet an til FN´s Verdensmål. Som en del af undervisningsforløbene indgik en besøgstjeneste baseret på de meget populære Escape Rooms. Således udvikledes der bl.a. undervisningsmaterialer omkring bæredygtig energi. Selve undervisningsmaterialet bruges på grundskolerne som forberedelse til besøgstjenesten.

Besøgstjenesten er fysisk placeret på Esbjerg Gymnasium, men i projektet er der taget højde for, at projektet vil kunne overføres til ethvert andet gymnasium og indgå som en regional besøgstjeneste. Således bestod hvert STEM Escape Room af en kasse, hvori alt nødvendigt materiale knyttet til dette STEM Escape Room findes. Hvert STEM Escape Room handler om et af FN´s Verdensmål og igennem undervisningsmateriale og besøgstjeneste lærte de unge således om Verdensmålene.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet ønskede at øge andelen af unge, der vælger en naturvidenskabelig studieretning på de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvad enten det er på stx eller htx.

Projektet byggede videre på naturvidenskabsfestivallen, hvor legen er i centrum, og tilsatte et konkurrenceelement i form af en masse opgaver, der skal løses førend man kunne slippe ud af det pågældende STEM Escape Room. Et STEM Escape Room er et rum, hvor eleverne skal løse en række opgaver for at kunne komme ud af rummet. Opgaverne er knyttet til et af FN´s Verdensmål og hvor eleverne igennem opgaverne fokuserer på et af verdensmålene som fx bæredygtig energi. Såvel legen som konkurrencen skal fastholde nysgerrigheden hos de unge, og det faglige indhold skal give læring, og derigennem udvikle de unges nysgerrighed og videbegærlighed i forhold til naturvidenskab.

Projektet var meget påvirket af situationen omkring Covid-19, hvor særligt samarbejdet med grundskolerne havde meget vanskelige vilkår under coronanedlukningen.

Resultater

Som en del af projektet blev der udviklet og afprøvet fire ”STEM Escape Rooms” undervisningsforløb med udgangspunkt i FN’s verdensmål til grundskolens 8. årgang i de naturfaglige fag.

Fra foråret 2023 udbydes STEM Escape Room som et fast tilbud til 8. årgang på alle grundskolerne i Esbjerg Kommune.

Parter 

  • Esbjerg Gymnasium 
  • Esbjerg Kommune 

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 534.540 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V