Skip til primært indhold

Den gode overgang mellem grundskole og FGU

FGU Trekanten vil samarbejde med de kommunale ungeindsatser i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart om at udvikle afsøgningsforløb målrettet lokale målgrupper i de enkelte kommuner og grundskoler. Dette skal medføre, at flere elever deltager på FGU-institutionens afsøgningsforløb for derefter at gennemføre et FGU-forløb. Udslusningen fra FGU skal medføre, at flere kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil styrke det konkrete samarbejde mellem den kommunale ungeindsats/UU, grundskolen og Forberedende grunduddannelse - FGU ved i fællesskab, at udvikle og implementere nye afsøgningsforløb, som understøtter elevens lige og ubrudte vej til uddannelse og beskæftigelse.

FGU-institutionerne er udfordrede af et manglende kendskab til FGU blandt elever, forældre, lærere, vejledere og kommuner. Det betyder, at unge, som vil have godt af et FGU-forløb, ofte ikke vejledes i denne retning og dermed ikke får det uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, der er mest relevant for dem. Dette medfører i værste tilfælde, at elever oplever at mislykkes, og som resultat heraf måske hverken kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
I forbindelse med udvikling af afsøgningsforløbene på FGU vil projektet blandt andet arbejde med 1) Udvikling af en sammenhængende model for vejledning af elever i grundskolen målrettet FGU. 2) Udvikling og kvalificering af elevens uddannelsesplan i samarbejde mellem FGU og grundskole. 3) Udvikling og afprøvning af afsøgningsforløb, der etablerer samtidighed og sammenhæng med grundskolens introduktions- og brobygningsaktiviteter. 4) Viden og information om FGU i den gode overgang mellem grundskole og FGU

Forventede resultater

  • 75 % af de elever, som tilmeldes FGU direkte fra grundskolen er blevet realkompetence - og målgruppeafklaret via et afsøgningsforløb. (Baseline for 1. og 2. kvartal 2020 er 1,5 %.)
  • Andelen af elever, der udsluses fra FGU uden kendt perspektiv (fx til uddannelse eller beskæftigelse) nedbringes med 20 %. (Baseline er 27 %, 189 elever ud af 682).
  • Elevernes trivsel er forbedret med 10 % målt på temaer inden for læringsmiljøet, faglig og social trivsel og sociale relationer.

Projektets parter

  • FGU Trekanten
  • KUI/UU og grundskoler i Vejle, Middelfart, Fredericia og Billund Kommune
  • FGU Kolding og Vejen
  • FGU Syd-og Midtfyn
  • FGU Vest

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.334.155,20 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V