Skip til primært indhold

Campus Ærø – Fremtidens læring i fællesskab

Formålet med projektet er at skabe et fælles miljø for alle uddannelsesaktive på Ærø, så flere oplever at være en del af et fællesskab, og at uddannelsesmiljøet på øen er attraktivt. Projektet skal i sidste ende bidrage til, at flere unge på Ærø gennemfører en (ungdoms)uddannelse.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

I projektet etableres et fysisk mødested for unge under uddannelse (projektet kalder stedet for ’Skibet’, som fysisk er en tilbygning til Marstal Navigationsskole). Skibet skal være et mødested med plads til fælles og individuel lektielæsning, gruppearbejde og online undervisning. Her kan unge fx også deltage i større fælles arrangementer.

Derudover vil projektlederen i samarbejde med undervisere og relevante medarbejdere fra HF & VUC FYN og Marstal Navigationsskole samt instruktører fra foreninger igangsætte en række indsatser til gavn for uddannelsesaktive og unge på øen. I projektet udvikles blandt andet et ’Campus-fritidsprogram’, hvor uddannelsesaktive introduceres til forskellige foreninger og fritidsaktiviteter, ligesom der tilbydes ture og arrangementer i weekender samt åbne maskin- og kunstværksteder.

I projektet afholdes også større Campus-arrangementer for både unge og deres forældre. Der etableres et årshjul for aktiviteterne, og alle under uddannelse får adgang til information om aktiviteterne gennem en allerede eksisterende digital platform. 

Forventede resultater 

  • 10 % flere unge +16 år bosat på Ærø er uddannelsesaktive (baseline: 323 personer i oktober 2022).
  • 10 % færre af projektets deltagere føler sig ensomme (baseline: 50 % af de 15-30 årige fra Ærø Kommune i 2022/2023).
  • 10 % flere af projektets deltagere er tilfredse med uddannelsesmiljøet (baseline: digitalt spørgeskema ved projektstart).

Parter 

  • HF & VUC FYN Ærø
  • Ærø Kommune       
  • Marstals Navigationsskole
  • Motorfabrikken Marstal

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.083.573,20 kr.

Kontakt

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V