Skip til primært indhold

Om Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles af Region Syddanmark for at sætte fokus på samarbejdet mellem regionen og de frivillige og for at hylde den indsats, de frivillige bidrager med.  

En gang om året uddeler regionen Frivillighedsprisen, og alle borgere i regionen kan indstille en kandidat til prisen. Prisen består af en hovedpris på 50.000 kroner og tre priser på 10.000 kroner, hvoraf den ene er en publikumspris. Der bliver altså kåret fire vindere af Frivillighedsprisen.

En hyldest af den frivillige indsats

Frivillighedsprisen uddeles af Region Syddanmark for at: 

 • Påskønne frivilliges indsats for regionen og de syddanske borgere
 • Anerkende det store arbejde og den indsats, som personale eller konkrete afdelinger yder for at inddrage frivillige.

Prisen hylder den frivillige indsats, der dagligt leveres på de syddanske sygehuse, sociale centre, hospices og i den præhospitale indsats.

Frivillighedsprisen er indstiftet af regionsrådet i forlængelse af regionens frivillighedspolitik.

Sådan findes vinderne

Alle syddanskere kan indstille deres favorit til Frivillighedsprisen. 

Et par uger før uddelingen af Frivillighedsprisen melder regionen ud, hvilke 6 frivillige indsatser der er nominieres til årets frivillighedspris. 

Det er en dommerkomite, der vælger de 6 nominerede blandt de indstillede indsatser. Den samme dommerkomite finder vinderne af hovedprisen og to øvrige priser. 

Den fjerde vinder - vinderen af Publikumsprisen - findes ved en sms-afstemning blandt syddanskerne. 

Priserne

Frivillighedsprisen består af en hovedpris på 50.000 kroner og to mindre priser på hver 10.000 kroner. Derudover afgør en afstemning blandt syddanskerne, hvem der skal vinde publikumsprisen.

Præmiepengene går til den afdeling eller institution, som vinderen er tilknyttet. Pengene skal bruges til at udvikle samarbejdet med frivillige eller skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats i afdelingen.

Tildelingskriterier

Når dommerkomitéen vurderer de indsendte indstillinger, bliver der lagt særlig vægt på, at den eller de indstillede gennem samarbejdet eller ved en særlig indsats har:

 • Styrket livskvalitet og trivsel for en større gruppe.
 • Været et inspirerende eksempel for andre.
 • Iværksat nyskabende aktiviteter som inkluderer frivillige.
 • Fremmet opmærksomheden på kvaliteten/værdierne ved frivilligt arbejde.
 • Fremmet inddragelsen af frivillige.

I indstillingen skal der derfor være fokus på, hvordan og hvilken forskel og værdi den konkrete frivillighedsindsats skaber for patienter, pårørende og/ eller borgere på regionens sygehuse og sociale institutioner.

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen består af otte medlemmer:

 • Regionsrådet (to medlemmer)
 • Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)
 • Repræsentanter fra hvert af regionens fire brugerråd (fire medlemmer)
 • Repræsentant fra pressen (ét medlem).

Har du spørgsmål til Frivillighedsprisen? Kontakt

Marie Holmgaard Søvsø


24 40 11 14
APPFWU01V