Skip til primært indhold

Regional IT

Regional IT er Region Syddanmarks fælles tværgående it-organisation, som har ansvaret for driften af den it, der er brug for i Region Syddanmark

Organisering i Regional IT

Regional IT består af afdelingerne Planlægning & Styring, IT Udvikling, Implementering, Drift, Service & Support, Informationssikkerhed. Regional IT er fysisk placeret i henholdsvis regionshuset i Vejle, på Sygehus Lillebælt i Kolding samt på Ørbækvej i Odense. Den samlede medarbejderstab udgør ca. 300 medarbejdere.

Overordnede opgaver

Regional IT varetager den drifts- og servicerettede del af it i Region Syddanmark, som blandt andet omfatter:

  • Drift af applikationer
  • Infrastruktur og arkitektur
  • Netværk
  • Support
  • Test udvikling af platformen bl.a. gennem projekter.

Regional IT er ansvarlig for at levere den nødvendige it-infrastruktur og for at understøtte regionens forretningsområder med henblik på at levere ydelser med høj kvalitet og effektivitet. I forlængelse heraf skal det sikres, at de teknologiske muligheder løbende udnyttes til gavn for løsningen af regionens opgaver.

Vi servicerer regionens 5 sygehusenheder:

  • Sygehus Sønderjylland
  • Sydvestjysk Sygehus
  • Sygehus Lillebælt
  • Odense Universitetshospital
  • Psykiatrien i Region Syddanmark

Samt en række sociale institutioner og satellitter. Hertil kommer Regional Udvikling samt stabene i regionshuset i Vejle.

Oplysninger om hvordan du kommer i kontakt med supporten i Regional IT. 

APPFWU02V