Skip til primært indhold

Regional IT

Regional IT er Region Syddanmarks fælles tværgående it-organisation, som har ansvaret for driften af den it, der er brug for i Region Syddanmark

Organisering i Regional IT

Regional IT består, udover stabsområdet Strategisk Styring og Planlægning, af 7 afdelinger:

 • Kliniske Systemer
 • Borger, Teknik og Administrative systemer
 • Udvikling og Automatisering
 • Projekter og Kvalitet
 • Drift
 • Service & Support
 • Sikkerhed.

Den samlede medarbejderstab udgør ca. 420 medarbejdere.

Overordnede opgaver

Regional IT varetager den drifts- og servicerettede del af it i Region Syddanmark, som blandt andet omfatter:

 • Drift af applikationer
 • Infrastruktur og arkitektur
 • Netværk
 • Support
 • Test udvikling af platformen bl.a. gennem projekter.

Regional IT er ansvarlig for at levere den nødvendige it-infrastruktur og for at understøtte regionens forretningsområder med henblik på at levere ydelser med høj kvalitet og effektivitet. I forlængelse heraf skal det sikres, at de teknologiske muligheder løbende udnyttes til gavn for løsningen af regionens opgaver.

Vi servicerer regionens 5 sygehusenheder:

 • Sygehus Sønderjylland
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Lillebælt
 • Odense Universitetshospital
 • Psykiatrien i Region Syddanmark.

Der udover servicerer Regional IT en række sociale institutioner og satellitter. Hertil kommer Regional Udvikling samt stabene i regionshuset i Vejle.

Oplysninger om hvordan du kommer i kontakt med supporten i Regional IT. 

APPFWU01V