Skip til primært indhold

STRING-netværket

Region Syddanmark er medlem af STRING-netværket. STRING er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 8 regioner, 5 byer og 14 millioner mennesker i området mellem Hamborg og Oslo

STRING arbejder for at skabe en sammenhængende grøn og bæredygtig megaregion. Derfor har STRING blandt andet sat følgende aktiviteter i gang:

Infrastruktur:

·        Arbejde med udvikling omkring Femern Bælt-forbindelsen, nye faste forbindelser over Øresund samt forbedring af jernbaneforbindelsen Gøteborg-Oslo.

·        Identifikation og analyser af trafikale flaskehalse.

·        Brint infrastruktur, herunder Greater4H projektet, som handler om etablering af en grøn brintkorridor for lastbiler i STRING geografien.

Green Hub:

·        Interessevaretagelse ift. at styrke megaregionen som en grøn region, bl.a. kortlægning af green tech-sektoren i STRING-området, udvikling af fælles policy paper og brandingstrategi for de 4 STRING lande samt etablering af en platform med medlemmer og eksisterende investeringsorganisationer og interessenter.

Region Syddanmark arbejder i STRING-netværket for at fremme grøn omstilling og styrke den vestlige del af STRING-geografien i politiske budskaber og konkrete aktiviteter, herunder samarbejdet og forbindelserne til Jyllandskorridorens aktører, der ikke p.t. er medlemmer af STRING.
 

 
 

STRING’s medlemmer er Hamborg, Kiel og Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune i Danmark, Malmø, Helsingborg, Region Skåne, Region Halland, Gøteborg og Västra Götalandsregionen i Sverige, samt Akershus og Østfold Fylkeskommuner og Oslo Kommune i Norge.

Yderligere oplysninger

Olav Sønderskov

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


61 39 98 53
APPFWU02V