Skip til primært indhold

STRING-netværket

Region Syddanmark er medlem af STRING-netværket. STRING er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 8 regioner, 5 byer og 14 millioner mennesker i området mellem Hamborg og Oslo

Region Syddanmark arbejder for, at STRING indarbejder den vestlige del af STRING-geografien i politiske budskaber og konkrete aktiviteter. Det er allerede inkluderet i en rapport over identifikation og analyser af trafikale flaskehalse og i kortlægningen af green tech-sektoren. På baggrund af disse rapporter vil der blive udarbejdet politiske anbefalinger.

STRING har fortsat stort fokus på den østlige del af STRING’s geografi, men Region Syddanmark arbejder for at inkludere Jyllandskorridoren Hamborg – Frederikshavn/Hirtshals i STRING’s vestlige geografi samt at sikre endelig beslutning om, at ScanMed-korridoren, som en del af TEN-T Core-network, videreføres fra Kolding/Fredericia til Frederikshavn/Hirtshals.

Region Syddanmark arbejder for at fremme en nordeuropæisk Green Hub: STRING-regionen er allerede hjem for nogle af verdens førende grønne løsninger. I et tæt samarbejde mellem stater, regioner og byer arbejder STRING for udviklingen af fælles rammebetingelser og fælles international markedsføring, som skaber grøn vækst. STRING har bl.a. fået udarbejdet en kortlægning af green tech-sektoren i STRING-området

Projekt Hydrogen Corridors. For at nedbringe CO2-udledningen fra transportsektoren arbejder STRING på et innovativt projekt om at oprette en brintkorridor bestående af brintstationer og en brintlastvognsflåde, som kan gøre STRING-regionen til foregangsland for bæredygtige brændsler. Målet er at gøre Nordeuropa til en vækstmotor for brinteknologi i verden.


 

 
 

STRING’s medlemmer er Hamborg og Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune i Danmark, Malmø, Region Skåne, Region Halland, Gøteborg og Västra Götalandsregionen i Sverige og Viken Fylkeskommune og Oslo kommune i Norge.

Yderligere oplysninger

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905
APPFWU01V