Skip til primært indhold

STRING-netværket

Region Syddanmark er medlem af STRING-netværket. STRING er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 8 regioner, 5 byer og 14 millioner mennesker i området mellem Hamborg og Oslo

Region Syddanmark arbejder for, at STRING indarbejder den vestlige del af STRING-geografien i politiske budskaber og konkrete aktiviteter. 

STRING har stort fokus på den østlige del af STRING’s geografi, men Region Syddanmark arbejder for at inkludere Jyllandskorridoren Hamborg – Frederikshavn/Hirtshals i STRING’s vestlige geografi samt at sikre endelig beslutning om, at ScanMed-korridoren, som en del af TEN-T Core-network, videreføres fra Kolding/Fredericia til Frederikshavn/Hirtshals.

STRING arbejder for at skabe en sammenhængende, grøn og bæredygtig megaregion. Derfor har STRING bl.a. sat følgende aktiviteter i gang:

Infrastruktur:

·        Arbejde med udvikling omkring Femern Bælt-forbindelsen, nye faste forbindelser over Øresund samt forbedring af jernbaneforbindelsen Gøteborg-Oslo.

·        Identifikation og analyser af trafikale flaskehalse.

·        Brint infrastruktur, herunder Greater4H projektet, som arbejder for etablering af en grøn brintkorridor for lastbiler i STRING geografien.

Green Hub:

·        Interessevaretagelse ift. at styrke megaregionen som en grøn region, bl.a. kortlægning af green tech-sektoren i STRING-området, udvikling af fælles policy paper og brandingstrategi for de 4 STRING lande samt etablering af en platform med medlemmer og eksisterende investeringsorganisationer og interessenter

Region Syddanmark arbejder for at fremme grøn omstilling, bl.a. via reduktion af klimagasser. Derfor indgår regionen i samarbejdet om udvikling af en nordeuropæisk Green Hub i et tæt samarbejde mellem stater, regioner og byer i regi af STRING.
 

 
 

STRING’s medlemmer er Hamborg og Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune i Danmark, Malmø, Region Skåne, Region Halland, Gøteborg og Västra Götalandsregionen i Sverige og Viken Fylkeskommune og Oslo kommune i Norge.

Yderligere oplysninger

Olav Sønderskov

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


61 39 98 53
APPFWU01V