Skip til primært indhold

Digitale gymnasier

Projekt ”Digitale gymnasier” havde til formål at bidrage til løsningen af de opgaver, som den øgede digitalisering giver gymnasiesektoren. De deltagende uddannelsesinstitutioner skulle alle udarbejde en digital strategi, der omfatter de centrale opgaver, der ligger i forbindelse med fremtidens digitalisering, og som åbner op for inkludering af nye tiltag, der skabes over tid.

Der skulle udarbejdes modeller for en digital strategi tilpasset lokale forhold. Projektet skulle derudover gennem et massivt kompetenceløft af en større lærergruppe understøtte, at der introduceres nye undervisningsforløb, som udvikler elevernes digitale dannelse, kompetencer og færdigheder

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet oplyser, at de planlagte aktiviteter, indsatser og leverancer er blevet realiseret, men i forskelligt omfang på de fem skoler.

2 af de 5 skoler (Fredericia Gymnasium og Campus Vejle) er lykkedes med at udvikle den tilsigtede digitale strategi. De digitale strategier er nu en del af skolernes didaktiske arbejde og skal sikre, at alle skolens elever kommer igennem de samme programmer. Underviserne klædes løbende på med diverse workshops, og kompetenceopbygningen indgår som en del af de løbende MUS-samtaler.

Projektet skulle derudover sikre et markant kompetenceløft af en stor lærergruppe gennem en kombination af efteruddannelsesforløb på SDU med udgangspunkt i ”Computational Thinking” (CT). Lidt færre lærere end forventet har deltaget i CT-efteruddannelses-forløbet, men ifølge projektet, har flere lærere end forventet til gengæld deltaget i udvikling af undervisningsforløb med tilhørende kompetenceopbygning.

På alle skoler har der været gennemført intensive undervisningsforløb med digitalt fokus. På nogle skoler 60-90 elever og på andre skoler mere end 200 elever.

Resultater

  • I forhold til projektets mål om, at eleverne skal erhverve digitale kompetencer og færdigheder, viser evalueringen, at 23 % af eleverne i høj eller meget høj grad har fået større tiltro til deres egne evner, mens 47 % har fået det i nogen grad.
  • I forhold til målet om at eleverne udstyres med en nysgerrighed overfor digitale muligheder og kan se meningen med at arbejde fokuseret med det i forhold til fremtidige uddannelses- og karrieremuligheder, viser evalueringen, at 18 % i høj eller meget høj grad har fået mere lyst til at arbejde med digitale udfordringer/opgaver, mens 39 % har fået det i nogen grad.
  • Ifølge evalueringen indikerer dette, at det særligt er elevernes tiltro til egne evner og deres nysgerrighed, der er øget gennem deltagelse i undervisningsforløbene.
  • Coronanedlukningen har påvirket projektet i betydeligt omfang, idet tre af de fem skoler er gledet ud af projektet i den forbindelse.
  • Evaluator bemærker desuden, at manglen på en tydelig projektledelse og fraværet af fælles udviklingsopgaver i praksis har gjort det til et lokalt projekt på hvert gymnasium, hvor erfaringer ikke er udnyttet på tværs.

Parter

  • Fredericia Gymnasium
  • Svendborg Gymnasium
  • HTX Rybners
  • HTX Odense Tekniske Gymnasium
  • HHX Campus Vejle

Periode og tilsagn

 
Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.120.079 kr., hvoraf de 2.340.059 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2018 til 30. juni 2022.  

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V