Skip til primært indhold

Samarbejde med delstaten Slesvig-Holsten

I august 2021 underskrev Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten en ny fælles erklæring om fortsat regionalt samarbejde

Den nye fælleserklæring blev underskrevet i Kiel den 24. august 2021, og i den forbindelse lancerede ministerpræsident Daniel Günther og regionsrådsformand Stephanie Lose en dansk-tysk udviklingsalliance. Alliancen har til formål at styrke samarbejdet og binde udviklingskræfter sammen, så grænseregionen står stærkere i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter, kvalificeret arbejdskraft mv.

I fælleserklæringen bekræfter delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark samtidig det gode forhold mellem parterne. Klima og miljø har en fremtrædende placering i de emner, hvor der ønskes et stærkere samarbejde. Parterne ønsker også at fremme borgernært og kulturelt samarbejde. I de kommende år vil der blive aftalt to-årige handlingsplaner.

Tidligere aftaler

Den første aftale mellem partnerne blev indgået i 2007, og den blev fornyet i 2017.
I forbindelse med gennemførsel af erhvervsfremmereformen i 2018 blev Region Syddanmarks aktiviteter inden for regional udvikling ændret, og derpå vedtog Region Syddanmark i 2019 en ny regional udviklingsstrategi. Det er grundlaget for det fornyede samarbejde.

Handlingsplan

Den 20. april 2023 i Tinglev underskrev ministerpræsident Daniel Günther og fungerende regionsrådsformand Bo Libergren en handlingsplan for samarbejdet, der gælder for årene 2023-2024. Handlingsplanen indeholder 13 initiativer indenfor den ramme fælleserklæringen angav.

Topmøde 

Ved topmøde i Neumünster den 1. november 2023 blev der vedtaget to politiske udtalelser og en styringsmodel for den dansk-tyske udviklingsalliance. Den ene udtalelse handler om fremtidens togtrafik over grænsen, mens den anden handler om brintinfrastruktur i et regionalt perspektiv.

Yderligere oplysninger

Kasper Westh

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201456
APPFWU01V