Skip til primært indhold

Trivsel, mental sundhed og positive fællesskaber på FGU

Formålet med projektet er at udvikle et godt FGU-læringsmiljø og en læringskultur, der understøtter FGU-elevernes trivsel, mentale sundhed og kompetencer til at indgå i positive fællesskaber og dermed styrke elevens fremmøde og overgang til job eller uddannelse.

Læringsmiljøet og læringskulturen udvikles og skal afspejle en pædagogisk og didaktisk praksis, der bygger på inddragelse af elever og undervisere i udviklingen af den unges trivsel, mentale sundhed og kompetencer til at indgå i positive fællesskaber

Projektets indsats og hovedaktiviteter

FGU-institutionerne oplever udfordringer med at opretholde og stabilisere FGU-elevernes fremmøde samt at få eleverne til at indgå i både sociale fællesskaber og fagfællesskaber. Nogle undervisere afprøver i dag forskellige tiltag, men ansøger vurderer et behov for en mere systematiseret og målrettet indsats på tværs af FGU-institutionerne med inddragelse af både undervisere og elever for at øge elevernes trivsel og mentale sundhed.

Den primære elevrettede indsats er understøttelse af trivselsfremmende uddannelsesmiljøer og fællesskabende aktiviteter på FGU. Projektet til bl.a. inddrage principperne i den mentalt sundhedsfremmende tilgang "ABC for mental sundhed", hvor underviserne klædes på til at styrke positive fællesskaber på FGU. 

I projektet udvikles en model for lærersamarbejde med fokus på relationsarbejde, herunder et observations- og dialogværktøj rettet mod den pædagogiske praksis før, under og efter projektets aktiviteter. Derudover udvikles en model for inddragelse af elevråd og elevteams til kvalificering af undervisningen.

Eleverne skal deltage i fællesskabende aktiviteter fx bestående af fællesspisning, morgensamling og øget tilbud af fritidsmuligheder.

I projektet arbejdes desuden med ”Den gode start" med henblik på at give FGU-eleverne en god start på deres uddannelsesforløb. Dette indebærer fx, at eleverne møder elevguides, der modtager og guider dem ved opstart. Derudover styrkes vejlederindsatsen, så vejlederen følger eleven før, under og efter FGU.

Projektet har dertil et virksomhedsrettet spor, hvor virksomheder i samarbejde med FGU-eleverne skal skabe meningsfulde samarbejder med fokus på fællesskabende aktiviteter, vejledning i karrieremuligheder og ung-til-ung indsatser.

Forventede resultater

  • FGU-elevernes fremmøde forbedres med 25 %.
  • FGU-elevernes overgang til uddannelse og/eller job øges med 15 %.
  • Flere elever oplever, at der er et godt fællesskab mellem eleverne på FGU.

Parter

  • FGU Trekanten
  • FGU Syd- og Midtfyn
  • FGU Fyn
  • FGU Sønderjylland
  • FGU Kolding & Vejen

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2023 – 31. juni 2025 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.764.754,60 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V