Skip til primært indhold

Høring af afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 9t, 10s, 13a og 13d, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune

Region Syddanmark har modtaget en ansøgning fra PST Gruppen ApS på dele af matr. nr. 9t, 10s, 13a og 13d, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune. Ansøgningen er omfattet af kravet miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før der tages stilling til, om der kan gives tilladelse til råstofgravning.

Region Syddanmark har udarbejdet en afgrænsning i forhold til emner, som skal belyses og vurderes i en kommende miljøkonsekvensrapport.

Hvad er til debat?

Regionen efterlyser ideer og forslag om miljømæssige forhold, der ønskes behandlet i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt.

Derfor opfordres alle i denne høring til at komme med spørgsmål, bemærkninger og emner, der ønskes belyst i miljøkonsekvensrapporten. Det er også relevant at komme med forslag i forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning.

Høringssvar

Der er frist for at komme med bemærkninger, idéer og forslag frem til og med den 26. september 2022.

Høringsmateriale

Høring af afgrænsning til miljøkonsekvensrapport (pdf 2,2 MB)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte geolog Susanne Roug på SRP@rsyd.dk .

APPFWU02V