Skip til primært indhold

Klager over sundhedsfaglig behandling

Som patient har du mulighed for at klage over den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling

Sundhedsfaglig behandling dækker bl.a. over

  • Undersøgelse, diagnose og behandling.
  • Information om og samtykke til behandling.
  • Journalføring.
  • Sundhedspersoners tavshedspligt.
  • Lægeerklæringer.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget f.eks. på et sygehus eller hos din praktiserende læge eller tandlæge. Styrelsen afgør, om der er grundlag for at give kritik.

Sådan klager du

Ønsker du at klage, skal du udfylde et digitalt klageskema. 

Du kan læse mere om dine klagemuligheder og finde link til det relevante skema på Borger.dk

Når du udfylder klageskemaet, skal du tage stilling til, om det er et behandlingssted eller konkret(e) sundhedsperson(er), der evt. skal modtage kritik. 

Find uddybning og vejledning på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Det er et lovkrav at klager skal indgives digitalt. Der er dog visse undtagelser fx for borgere, der er undtaget digital post, eller hvis man ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema pga. alder, sygdom eller sprogvanskeligheder. Det er styrelsen for Patientklager der afgør om man kan fritages og de kan kontaktes på tlf. 72 33 05 00.

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf.: 76 63 14 90 for hjælp og vejledning.

Behandler ikke erstatningssager

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler ikke sager om erstatning. 

Besøg Patienterstatningens hjemmeside, hvis du ønsker at søge erstatning.

Tilbud om dialog

Når du klager over en sundhedsfaglig behandling, bliver du tilbudt en dialog, hvor du kan få en forklaring på det forløb, du ønsker at klage over og stille spørgsmål til forløbet.

Patientkontoret

Patientkontoret

Damhaven 12, 7100 Vejle


76631490
APPFWU01V