Skip til primært indhold

Forhåndsgodkendelse af sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Du skal for eksempel have en forhåndsgodkendelse, hvis en behandling kræver indlæggelse med mindst én overnatning eller der er tale om en specialfunktion efter Sundhedsstyrelsens specialevejledninger.

Du skal for eksempel have en forhåndsgodkendelse, hvis

  • en behandling kræver indlæggelse med mindst én overnatning
  • der er tale om en specialfunktion efter Sundhedsstyrelsens specialevejledninger.

Vær opmærksom på, at for de behandlinger, der er omfattet af forhåndsgodkendelse, vil der kunne gives afslag, hvis behandlingen kan tilbydes rettidigt i Danmark.

Ansøgningsskema og vejledning til ansøgningen finder du her

Spørg regionen før du indgår aftale om behandling

Inden du vælger at få sygehusbehandling i udlandet, er det altid en god ide at spørge din region, om du får dine udgifter helt eller delvist tilbagebetalt. Så ved du på forhånd, om du vil få en del at dine udgifter refunderet, eller om du selv skal betale hele behandlingen.

Behandling i andre EU/EØS-lande (Sundhedsstyrelsen november 2014)

I henhold til Lov nr. 1638 af den 26. december 2013 om patientrettigheder i forbindelse med
grænseoverskridende sundhedsydelser (gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU) har
Sundhedsstyrelsens udarbejdet en liste over sygehusbehandlinger, hvortil retten til refusion pr.
1. januar 2014 i medfør af § 89 a er betinget af forhåndsgodkendelse:

1) Når der er tale om specialfunktioner, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledninger
Gældende specialeplan - Sundhedsstyrelsen

Specialfunktionerne kan findes i den pågældende specialevejledning for det relevante speciale under regionsfunktioner eller højt specialiseret funktioner.

2) Ved behandling som kræver hospitalsindlæggelse i mindst én nat

3) Andre sygehusydelser som ikke er omfattet af ovenstående pkt. 1 og 2. men hvor forhåndsgodkendelse kræves:

- Punkt 3. er pt. tom

Sundhedsstyrelsen skal bemærke at akutte behandlinger ikke er omfattet af kravet om forhåndsgodkendelse.

Listen er opdateret november 2014

APPFWU01V